Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.), na wsparcie/ powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Bodzentyn z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn lub przesłać pocztą do 06.02.2023 r. (poniedziałek). W przypadku wysłania oferty za pomocą operatora pocztowego decyduje data wpływu oferty.

Zarządzenie

Ogłoszenie

Klauzula

Oferta

Aktualizacja oferty

Sprawozdanie z wykonania zadania

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA