Wyjątkowe uroczyste chwile miały miejsce podczas sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie, która odbyła się w dniu 26 lutego 2024 roku. Posiedzenie było wspaniałą okazją do uhonorowania Przewodniczącej Rady Miejskiej Teresy Bzymek, która nieprzerwanie od 25 lat pełni ważną funkcję Sołtysa Sołectwa Celiny.

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miejska, wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszem Skibą, wręczyła Sołtysowi Teresie Bzymek grawerton okolicznościowy i kwiaty, wyrażając tym samym głębokie uznanie za jej długoletnią służbę na rzecz społeczności lokalnej. To symboliczne podziękowanie podkreśliło znaczenie roli sołtysa oraz świadczy o uznaniu dla osoby, która przez ćwierć wieku pełniła tę ważną funkcję.

Teresa Bzymek pełni funkcję sołtysa od dnia 21 lutego 1999 roku do chwili obecnej. Swoją służbę rozpoczęła w młodym wieku, wkładając w nią mnóstwo energii, zapału oraz zaangażowania. W ciągu jej długoletniej aktywnej działalności na rzecz sołectwa udało się zrealizować liczne inwestycje m.in. wybudowano Świetlicę Wiejską, boisko, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, wyremontowano i utwardzono odcinki dróg. Sołtyska jest zaangażowana w organizację wszystkich wydarzeń kulturalnych i sportowych w sołectwie. Warto nadmienić, że w ubiegłym roku w Celinach obok Świetlicy Wiejskiej wybudowano pomnik wraz z tablicą pamiątkową upamiętniającą mieszkańców Celin zamordowanych przez Niemców w 1943 r.  

Jednym z priorytetów działalności Sołtys jest pomoc drugiej osobie, troska o lokalną społeczność oraz dbanie o wizerunek sołectwa. Ponadto Sołtys Teresa Bzymek jest założycielem Stowarzyszenia ,,Miejska Góra” Na Rzecz Rozwoju Celin i Podgórza oraz Koła Gospodyń Wiejskich ,,Celinianki”. 

Funkcja sołtysa jest kluczowa dla harmonijnego funkcjonowania społeczeństwa lokalnego. Sołtysi pełnią istotną funkcję jako przedstawiciele mieszkańców, mediatorzy i osoby zaufane, odgrywając istotną rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących lokalnych spraw. Ich praca wpływa bezpośrednio na kształtowanie wspólnoty i poprawę warunków życia mieszkańców.

Teresa Bzymek, pełniąc funkcję Sołtysa Celin przez tak długi okres, stała się nie tylko liderką społeczności lokalnej, ale także symbolem zaufania i oddania dla swoich sąsiadów. Jej zaangażowanie i wkład w rozwój sołectwa zasługują na szczególne wyróżnienie.

Sesja Rady Miejskiej była nie tylko wyrazem uznania dla jubilatki, ale także okazją do podkreślenia, jak istotną rolę odgrywają sołtysi w budowaniu społeczności lokalnej. Gratulujemy Teresie Bzymek i dziękujemy za jej długoletnią służbę oraz poświęcenie na rzecz dobra całej wspólnoty.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA