W 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada przy miejscach pamięci narodowej oddawano hołd Bohaterom, którzy walczyli o wolność Ojczyzny.

Na Skwerze Wolności w Bodzentynie Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, delegacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Janusz i Zofia Furmańczyk, Krystyna Zaborowska, Marta Tofil, Witold i Teresa Comber; przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna Urszula i Mirosław Oettingen, Maria Domańska-Nogajczyk złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Skwer założono w 2018 r. W końcu 2022 r. teren uporządkowano poprzez wygrodzenie krawężnikiem, wykonanie nowych tabliczek informacyjnych, umieszczenie głazu z tablicą pamiątkową. Miejsce to, poprzez posadzenie pięciu symbolicznych dębów, upamiętnia: Kazimierza Szermentowskiego – powstańca 1863 r., Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Jana Piwnika ps. „Ponury”.

Znicze zapalono również pod tablicą Józefa Piłsudskiego na budynku dawnej organistówki, symbolicznej mogile Antoniego Pałysiewicza i płycie Nieznanego Żołnierza z wojny polsko-bolszewickiej przy ul. Kieleckiej, pod tablicami upamiętniającymi 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego i defiladę wojsk powstańczych pod dowództwem gen. Józefa Hauke-Bosaka na bodzentyńskim rynku 22 stycznia 1864 r.

W Narodowe Święto Niepodległości po raz kolejny odbył się Świętokrzyski Górski Marsz Niepodległości zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-Sabat” na czele z Januszem Maciejskim, i radnego powiatu kieleckiego Wojciecha Kózkę. Marsz rozpoczął się przy szkole podstawowej w Świętej Katarzynie. Tutaj, pod tablicą poświęconą pobytowi Piłsudskiego i jego żołnierzy w Świętej Katarzynie 31 października 1914 r., prof. Urszula Oettingen wygłosiła prelekcję na temat twórców niepodległości 1918 r. Po zapaleniu zniczy uczestnicy marszu z biało-czerwonymi flagami wyruszyli na Łysicę, gdzie na szczycie pod krzyżem odśpiewali Hymn Polski.

Na ziemi świętokrzyskiej jest wiele miejsc pamięci, o które powinniśmy troszczyć się nie tylko podczas uroczystości rocznicowych i patriotycznych. Te ważne znaki kulturowe budują nasz krajobraz, wzmacniają świadomość historyczną. W czasach niewoli i chwilach zagrożenia polskiej państwowości były symbolami oporu przeciwko narzuconej władzy. Pamiętajmy!

                                                                             Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

                                                                                               Prezes

                                                                       Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen, Dariusz Skiba

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA