Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

W październiku bieżącego roku Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn podpisał umowę w ramach zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Święta Katarzyna, budowa bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Wzdół Rządowy oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Bodzentynie” dofinansowanego ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” - edycja 2023.

Kwota ogółem umowy stanowi: 2 039 634,00 zł W tym: 996 100,00 zł – stanowi dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki; 1 043 534,00 zł – stanowi wkład własny Gminy Bodzentyn, który pokryty będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach wniosku pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn”.

W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację 3 poszczególnych zadań:

1) Budowa boiska w m. Święta Katarzyna – w ramach zadania planuje się realizację boiska trawiastego o wym. 22,50 m x 45,0 m, montaż piłkochwytów o wysokości 6 m oraz dwóch bramek o szerokości 5,0 m, wysokości 2,0 m oraz głębokości ok. 0,8 – 1,0 m. Planuje się, również montaż 18 ławek stalowych. Rozmieszczenie urządzeń zaplanowano z zachowaniem obszarów stref bezpieczeństwa. W celu utworzenia boiska planuje się wyrównanie, zagęszczenie i obsianie trawą terenu. Przy SP w Świętej Katarzynie na chwilę obecną nie funkcjonuje żadne boisko sportowe. W obiekcie mieści się jedynie sala sportowa o wym. 21mx12m.

2) Budowa bieżni w m. Wzdół Rządowy – w ramach zadania planuje się realizację bieżni o wym.

105,00 m x 6,20 m o nawierzchni poliuretanowej z wydzielonymi pięcioma torami w tym jeden do skoku w dal, zeskoczni o wym. 10,00 mx 2,80 m wypełnionej piaskiem o miąższości 50 cm. Tory przeznaczone są do biegów na dystansie 80 m (szerokość toru 1,22m). Miejsce startowe zaplanowano o długości 3,0 m, natomiast strefę do hamowania o długości 22,0 m. Planuje się wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej, o łącznej grubości 16 mm. Rozmieszczenie urządzeń na

działce zaplanowano z zachowaniem obszarów stref bezpieczeństwa. W odległości 1,0 m od projektowanych elementów nie znajdują się stałe elementy terenowe stwarzające zagrożenie dla potencjalnych użytkowników. Bieżnia usytuowana będzie w odległości większej niż 10,0 m od linii rozgraniczającej drogę, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i miejsc gromadzenia odpadów. Bieżnia zostanie zlokalizowana w odległości 15,70 m od granicy z działką drogową oraz 2,0 m od południowej granicy działki. Na chwilę obecną przy szkole nie funkcjonuje obiekt służący uprawianiu sportów lekkoatletycznych.

3) Budowa boiska i bieżni w m. Bodzentyn – w ramach zadania planuje się realizację bieżni o wymiarach 120,0m x 6,20 m o nawierzchni poliuretanowej z wydzielonymi 5 torami w tym jednym służącym do skoku w dal, zeskoczni o wymiarach 10,0 m x 2,80 m wypełnionej piaskiem o miąższości 50 cm. Tory biegowe przeznaczone do biegów na dystansie 100 m. Miejsce startowe o długości 3,0 m, tor biegowy o długości 100 m oraz strefę hamowania o długości 17 m. Planuje się wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej o grubości 16 mm Zaprojektowano również realizację boiska trawiastego o wym. 45,5 m x 70,0 m, bramek o szerokości 5, 0 m i wysokości 2,0 m oraz piłkochwytów o wysokości 8,0 m na sekcji wschodniej i zachodniej oraz wysokości 4,0 na sekcji południowej i północnej. Rozmieszczenie urządzeń na działce zaplanowano z zachowaniem obszarów stref bezpieczeństwa. W odległości 1,0 m od projektowanych elementów nie znajdują się stałe elementy terenowe stwarzające zagrożenie dla potencjalnych użytkowników. Bieżnia usytuowana będzie w odległości większej niż 10,0 m od linii rozgraniczającej drogę, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i miejsc gromadzenia odpadów. działki. Na chwilę obecną przy szkole nie funkcjonuje obiekt służący uprawianiu sportów lekkoatletycznych oraz boisko do gry w piłkę nożną, co w znaczący sposób utrudnia funkcjonowanie uczniowskich klubów sportowych.

Justyna Hajduk

DSC 0526

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech