W związku z realizacją przez Fundację Możesz Więcej projektu pn. “Nie bój się działać!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i TRWAJĄCYM PROCESEM REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU, zapraszamy do zapoznania się z informacją o projekcie.

Do projektu zapraszamy osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim
spełniające następujące warunki:
• na dzień przystąpienia do projektu pozostające bez zatrudnienia,
• są w wieku aktywności zawodowej
• zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
• nie korzystają z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów,

Co oferujemy:
• zaplanowanie Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej,
• indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
• indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 20 UP,
• grupowe warsztaty zawodowe
• grupowe poradnictwo zawodowe,
• indywidualne pośrednictwo pracy
• szkolenia zawodowe dla 24UP

• dwu miesięczne staże zawodowe dla 10 UP
Zapewniamy:
• stypendium stażowe;
• szkolenia podnoszące kwalifikacje;
• stypendium szkoleniowe
• oferty pracy;
• profesjonalne wsparcie doradcze.

Termin realizacji projektu: 01.07.2023-31.12.2024 realizowany w podziale na dwa etapy:
• 01.07.2023-31.03.2024
• 01.04.2024-31.12.2024

 

Nie bj si dziaa plakat VII

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA