Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” oraz Gmina Łączna zapraszają do skorzystania z bezpłatnych usług mobilnych przychodni typu Dermobus i Spirobus  oraz pakietów badań dla Seniora w ramach realizacji operacji własnej pn. „Dbamy o zdrowie” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.             

  • SPIROBUS – mobilne badania wydolności płuc przeprowadzone przez wykwalifikowany personel. Badania Spirometryczne w kierunku ASTMY i POCHP choroby obturacyjnej płuc. Badanie spiromertyczne mierzy objętość, pojemność płuc oraz przepływ powietrza w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oskrzelowego. Określa poziom rezerwy wentylacyjnej układu oddechowego. Po badaniu pacjent otrzymuje dokładny wynik wydolności płuc oraz oskrzeli z którym w razie potrzeby udaje się bezpośrednio do lekarza.

W dniu 03.08.2023 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 odbędą się badania w SPIROBUSIE, który będzie oczekiwał na Państwa na placu przy Urzędzie Gminy Łączna.

  • DERMOBUS – mobilne badania znamion skóry. Badania przeprowadzone przez wykwalifikowany personel w kierunku wykrywania czerniaka czyli raka skóry.
    Badanie wykonujemy urządzeniem o nazwie wideodermatoskop. Wideodermatoskopia to nowoczesna oraz nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która służy do wczesnego wykrywania czerniaka złośliwego. Oprogramowanie wideodermatoskopu wskazuje stawki barwnikowe znamion i wyświetla ich charakterystykę (rozmiar, kolor, symetria itp.) na ekranie. Po  badaniu pacjent otrzymuje dokładny wynik podejrzanego  znamienia, z którym w razie potrzeby udaje się bezpośrednio do lekarza.

W dniu 04.08.2023 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 odbędą się badania w DERMOBUSIE, który będzie oczekiwał na Państwa na placu przy Urzędzie Gminy Łączna.

Rekrutacja odbędzie się poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem 41 254 89 72.  
Zapisy będą prowadzone do 28 lipca 2023 r. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z zachowaniem pierwszeństwa osób powyżej 50 roku życia. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych osób utworzona będzie lista rezerwowa.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA