W dniu 8 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podpisał umowę z Marszałkiem Andrzejem Bętkowskim i Członkiem Zarządu Markiem Jońca na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Psary. Ponadto w wydarzeniu wzięli też udział: Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, Wicemarszałek Renata Janik, Radny Sejmiku Artur Konarski, Senator Krzysztof Słoń.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 30 000,00 zł. Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych, a zwłaszcza zakup wozu wymaga dużych nakładów finansowych. Dlatego warto nadmienić, iż do zakupu nowego wozu chcą także przyczynić się mieszkańcy Psar, ponieważ zadecydowali oni, aby tegoroczny fundusz sołecki przekazać właśnie na ten cel.

Zabezpieczone kwoty to:

Psary – Kąty – 31 383,59 zł

Psary – Podłazy – 21 364,42 zł

Psary – Stara Wieś – 30 597,77 zł

Strażacy planują także sprzedaż dotychczasowego wozu, z którego środki zostaną przekazane na zakup nowego. Jednak że sprzedaż ma nastąpić dopiero po zakupie nowego wozu tak, aby jednostka OSP Psary mogła bez żadnej przerwy służyć i uczestniczyć w akcjach. Wstępny przychód ze sprzedaży obecnego wozu ,,Gazela” wyniesie ok. 50 000,00 zł. Łączna suma zabezpieczonych środków na zakup wozu wyniesie 163 345,78 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach planuje zakupić używany wóz strażacki o znacznie większej pojemności zbiornika na wodę, dzięki czemu gaszenie pożarów z pewnością będzie znacznie szybsze i skuteczniejsze.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA