W dniu 17.stycznia 2023r. został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Historyczny „Powstanie styczniowe na ziemi świętokrzyskiej’. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Psarach Starej Wsi. Przedsięwzięcie było organizowane z okazji 160 rocznicy wybuchu Powstania styczniowego. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miast i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba, który ufundował również nagrody dla uczestników.

Do konkursu opracowany został regulamin, w którym określono cele, harmonogram oraz jego przebieg. W konkursie wzięło udział pięć szkół z terenu gminy: Szkoła Podstawowa z Psar Starej Wsi, Szkoła Podstawowa z Bodzentyna, Szkoła Podstawowa z Leśnej, Szkoła Podstawowa ze Wzdołu Rządowego, Szkoła Podstawowa ze Śniadki Drugiej. Laureatami konkursu zostali: Leon Głodowski ze Szkoły Podstawowej w Bodzentynie, Agata Ziomek ze Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi, Miłosz Miazga ze Szkoły Podstawowej we Wzdole Rządowym, wyróżnienia zdobyli: Julia Paź i Oskar Cygan ze Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi, Franek Imiołek i Julia Łodej ze Szkoły Podstawowej w Bodzentynie, udział wzięli również: Patryk Wójcik i Karolina Biskup ze Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi, Natalia Kowalska i Małgorzata Pożoga ze Szkoły Podstawowej w Śniadce Drugiej, Magdalena Sikora ze Szkoły Podstawowej w Leśnej.

Uczniowie wykazali się wiedzą wybiegającą poza podstawę programową z zakresu historii, oraz umiejętności informatycznych.

Celem konkursu była popularyzacja historii, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, kształtowanie nawyku pogłębiania wiedzy pozaszkolnej, inspirowanie młodzieży do podjęcia samodzielnej pracy badawczej, sięgania do różnych źródeł historycznych, rozbudzanie uzdolnień i zainteresowań.

Wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów odbyło się podczas Uroczystego Marszu Szlakiem Powstania Styczniowego na Górnym Rynku w Bodzentynie w dniu 21 stycznia 2023r. Nagrody wręczali Pani Poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek, senator RP Pan Krzysztof Słoń, Burmistrz MiG Bodzentyn Pan Dariusz Skiba, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi Pani Barbara Świetlik.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce i popularyzacji historii regionalnej.

 

Koordynator konkursu:

Anna Wójcik

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA