W czwartek 29 grudnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2022 roku. Po otwarciu, sprawdzeniu prawomocności obrad, oraz przyjęciu porządku, Radni przyjęli protokół z LXI sesji Rady Miejskiej. Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz Skiba przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami w IV kwartale 2022 r. Podczas posiedzenia omawiano także bardzo ważne sprawy dotyczące funkcjonowania naszej gminy a także podjęto uchwały m.in. w sprawie:
• projektu planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
• Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2023-2047.
• przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023,
• utworzenia ośrodka wsparcia - Klubu „Senior+” w Bodzentynie - w strukturach Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie.
Warto nadmienić, że w 2022 roku odbyło się łącznie 16 sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie, podczas których przyjęto około 115 uchwał.

Nagranie z sesji można obejrzeć na stronie - [LINK]
 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA