Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

indeks

W listopadzie bieżącego roku rozpoczęto prace renowacyjne przy miejscach pamięci  żołnierzy Armii Krajowej na polanie Wykus i w okolicy. Pod uwagę wzięto  cztery mogiły żołnierzy Armii Krajowej (Ludmiły Bożeny Stefanowskiej ps. „Zjawa”, Mariana Cieśli ps. „Mietek”, Tadeusz Lange ps. „Szyling”, grupy Jana Kosińskiego ps. „Jacek”), pomnik żołnierzy Grupy Warszawskiej, kapliczkę na Wykusie wzniesioną z inicjatywy żołnierzy AK w 1957 r.

 

Wniosek o środki na to zadanie złożony został przez Gminę Bodzentyn w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Siekierno Nasza Ojczyzna, Nadleśnictwem Suchedniów, Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Amii Krajowej „Ponury”- „Nurt”.

Pieniądze na ten cel w wysokości prawie 30 tys. zł Gminie Bodzentyn przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”.

Obecnie wymieniono uszkodzone krzyże i ogrodzenia mogił, uzupełniono znaki Polski Walczącej. Na Wykusie ustawiono nowy drewniany krzyż, trwają prace remontowe drewnianej wiaty nad ołtarzem, gdzie odbywają się msze polowe (wymiana pokrycia dachowego na gont). Przy kapliczce w uzgodnieniu z Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Instytutem Pamięci Narodowej nastąpi  wymiana płyt chodnikowych na granitową kostkę, wymiana uszkodzonych dachówek ogrodzenia, odnowienie metalowej bramki, umieszczenie metalowej barierki na częściach bocznych ogrodzenia kapliczki, wymiana betonowej nakrywy muru na kamienną; generalnie oczyszczenie i umycie istniejących elementów betonowych i kamiennych. Planowana jest  również naprawa mostków, kładek, barierek oraz wykonanie tabliczek informacyjnych przy wszystkich obiektach.

Miejsca te są ważną częścią dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. W tych okolicach działały oddziały Armii Krajowej dowodzone przez mjr. Jana Piwnika ps. „Ponury” i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”. To obszar odwiedzany przez turystów, miłośników historii, rodziny kombatantów. Prowadzone prace będą kolejnym przykładem poszanowania tych znaków kulturowych i wpiszą się w prowadzone przez różne patriotyczne środowiska, od kilkudziesięciu lat, działania mające na celu kultywowanie  pamięci o Bohaterach walczących o wolność Ojczyzny.

Realizacja całości zadania wyniesie 39 719,96 zł. Planowany termin zakończenia prac przewiduje się na 21.12.2020 r. 

                                                                                                                                                                                            Urszula Oettingen

Fot. Mirosław i Urszula Oettingen

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA