Każdy człowiek a w szczególności harcerz powinien znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, aby w razie jakiegokolwiek wypadku czy przykrego zdarzenia umieć zadziałać skutecznie i szybko.

Dlatego też grupa harcerzy Wędrowników z 46 DH z Bodzentyna działający przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz mieszkańcy naszej gminy pod okiem ratownika medycznego uczyła się teorii i praktyki udzielania pierwszej pomocy, wyrabiając w sobie odpowiednie cechy takie jak: spokój i zdecydowanie w działaniu, opanowanie, sprawność i wytrzymałość.

 Ratownik w sposób praktyczny uczył młodzież jak postępować w razie oparzenia, skaleczenia, zasłabnięcia, omdlenia, jak postępować z ranami ciętymi, kłutymi, kąsanymi, skręceniami i złamaniami. Swoją uwagę uczestnicy spotkania skupili jednak najbardziej na nauce udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym np. w wypadku komunikacyjnym. Ratownik przypomniał wszystkim zebranym jak zawiadamia się służby ratownicze, jak należy zachowywać się w miejscu wypadku oraz jak przywrócić poszkodowanemu podstawowe objawy życiowe.

Na zakończenie spotkania słuchacze dowiedzieli się jak prawidłowo powinna być zaopatrzona apteczka.

  Bardzo serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu STREFA WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY za zorganizowanie szkolenia, dzięki któremu młodzież z gminy Bodzentyn mogła poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy.

Pamiętajmy!!!

Dobrze wyedukowana młodzież to większe bezpieczeństwo dla naszych mieszkańców.

MGCKiT

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA