1 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez Niemcy, a kilkanaście dni później 17 września przez Związek Sowiecki. Rozpoczęła się II wojna światowa.

Wojska niemieckie uderzyły na Polskę na całej długości polsko-niemieckiej granicy oraz z terytorium Moraw i Słowacji, co spowodowało iż łączna długość frontu wyniosła ok. 1600 km. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki wydał odezwę, w której po oświadczeniu o niesprowokowanej agresji Niemiec przeciwko Polsce wezwał naród do obrony wolności i niepodległości kraju.

Niemcy skoncentrowali przeciwko Polsce 1,8 miliona żołnierzy uzbrojonych w 2800 czołgów, około 3000 samolotów i 10 000 dział. Słowacja wystawiła Armię Polową i nieliczne lotnictwo. Polsce udało się zmobilizować około miliona żołnierzy, 880 czołgów, 400 samolotów i 4300 dział. Pomimo bohaterskiej obrony osamotnione Państwo Polskie uległo przemocy wroga.

1 września 1939 roku o godzinie 4.45 niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 żołnierzy) pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Oddziały polskie przez 7 dni broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza. Westerplatte stało się symbolem bohaterstwa polskiego żołnierza.

Wśród broniących Westerplatte byli żołnierze z Kielecczyzny. W bieżącym roku jednego z nich Stanisława Pokrzywkę z Sieradowic, upamiętniono w naszej gminie poprzez posadzenie dębu pamięci.

Ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku dzień 1 września został ustanowiony „Dniem Weterana”. Z kolei ustawa z dnia 14 marca 2014 roku rozszerzyła ten zapis stwierdzając: „Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Być może wśród nas żyją jeszcze bohaterowie tamtych czasów walczących w II wojnie światowej – pamiętajmy o nich.

W dniu tym – 1 września pochylmy się nad wszystkimi, którzy zginęli w walce z niemieckim i sowieckim okupantem na różnych frontach, w oddziałach zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego; nad tymi, którzy umierali w niemieckich obozach koncentracyjnych; nad cywilnymi ofiarami pacyfikacji polskich miast i wsi. Również my zapalimy symboliczne znicze przy pomniku w Starej Wsi upamiętniającym mieszkańców Wzdołu i okolic poległych i pomordowanych w walce o niepodległość Polski w latach II wojny światowej.

Oddajmy hołd obrońcom Ojczyzny!

                                                                                                                                                                                                                              Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen

Realizowane projekty

     

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA