znaki strona www


Zadanie pn.: „Budowa ul. Kieleckiej w Świętej Katarzynie, gm. Bodzentyn” zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartości całkowita zadania: 931 833,12 PLN

Kwota dofinansowania z RFRD: 598 367,00 PLN

W ramach zadania na długości  308 mb zostanie wybudowana droga o szerokości 5,0 m. Budowa obejmuje roboty przygotowawcze, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie warstw bitumicznych jezdni, utwardzenie kruszywem poboczy, odwodnienie drogi oraz wykonanie zjazdów na posesje. Roboty zakończą się w 2022r.

Pozostała kwota finansowania zadania tj. 333.466,12 PLN pochodzi z budżetu Gminy Bodzentyn.

 


 

Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej 311042T w msc. Ściegnia, gmina Bodzentyn” zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartości całkowita zadania: 1 038 251,50 PLN

Kwota dofinansowania z RFRD: 622 950,00 PLN

W ramach zadania zostanie wyremontowana droga na długości 2,1 km. Remont obejmuje położenie nowych warstw bitumicznych jezdni, utwardzenie kruszywem poboczy, odmulenie rowów oraz wykonanie zjazdów na posesje. Roboty zakończą się w 2022r. Pozostała kwota finansowania zadania tj. 415 301,50 PLN pochodzi z budżetu Gminy Bodzentyn.

 


 

Zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 311030T przez msc. Kamionka, gm. Bodzentyn” zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartości całkowita zadania: 682 752,73 PLN

Kwota dofinansowania z RFRD: 477 926,00 PLN

W ramach zadania na zostanie wyremontowana droga o długości 770 mb przez miejscowość Kamionka. W ramach remontu zostanie wykonana podbudowa w technologii MMCE, zostaną wykonane nowe nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna), utwardzone kruszywem pobocza oraz zostaną wykonane prace konserwacyjne w zakresie remontu rowów i przepustów. Usunięte zostaną zadrzewienia i zakrzaczenia w pasie drogowym. Roboty zakończą się we wrześniu 2024 r..

Pozostała kwota finansowania zadania tj. 204 826,73 PLN pochodzi z budżetu Gminy Bodzentyn.


 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA