Zbiornik w Wilkowie to jeden z najpiękniejszych i najbardziej popularnych zbiorników wodnych w naszym województwie. Od dłuższego czasu możemy zauważyć, iż na tle innych zbiorników na terenie województwa świętokrzyskiego – został on zapomniany pod względem inwestycyjnym, a bieżące naprawy nawet nie objęły tych niezbędnych.

Infrastruktura znajdująca się przy plaży, a związana z możliwością prawidłowego funkcjonowania kąpieliska, nie uległa znaczącej zmianie przez ostatnie 10 lat!
W prywatnych rozmowach z ratownikami kąpielisko to uważane jest za miejsce, którego ludzie unikają jak ognia! Nad zalewem w Wilkowie nie ma odpowiedniej infrastruktury dla ratowników wodnych. W pobliżu wody brakuje m.in. zadaszonej wieżyczki oraz stabilnego podestu ratowniczego, czy toalety znajdującej się bezpośrednio przy kąpielisku, z której mogliby korzystać ratownicy. Nadmienić należy, że ratownicy winni być na posterunku przez 8 godzin dziennie!

Przez ostatnich 10 lat kąpielisko to nie doczekało się również zainwestowania w wodną infrastrukturę ratowniczą: m.in. boje, łódź wiosłową, koło ratunkowe – co na przestrzeni ostatnich lat generowało dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem przedmiotowego kąpieliska.

Od początku obecnej kadencji samorządowej podjęliśmy starania, aby przedmiotowe kąpielisko uruchomić. We współpracy z prywatnymi podmiotami przygotowana i oczyszczona została plaża przy zbiorniku. Gmina Bodzentyn w połowie maja br. zwróciła się o przygotowanie ofert cenowych na zabezpieczenie kąpieliska w Wilkowie przez ratowników wodnych. Niestety żaden z trzech podmiotów, tj. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział Końskie, nie złożył ofert zabezpieczenia kąpieliska w wyznaczonym terminie – jak również po wyznaczonym terminie.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka - oprócz niewystarczającej infrastruktury oraz w/w opinii o pracy na przedmiotowym kąpielisku znaczenie miał również fakt, iż tego typu starania powinny zostać rozpoczęte na przełomie marca i kwietnia – kiedy dostępność ratowników była/jest dużo większa.

Dlaczego przez ostatnie 10 lat nikt nie myślał nad rozwiązaniem tego problemu?
Nasz pomysł na zapewnienie kadry ratowniczej nad zbiornikiem w Wilkowie jest prosty, ale niestety potrzebujemy czasu na jego realizację. Na terenie miasta i gminy Bodzentyn działa kilka jednostek ochotniczych straży pożarnych, w której druhowie posiadają kompetencje ratowników. Będziemy do tego dążyć, aby każda jednostka OSP wytypowała druhów, którym samorząd sfinansuje szkolenie, aby uzyskali oni status ratowników wodnych. Pozwoli to na wyeliminowanie corocznego problemu z pozyskaniem ratowników na to kąpielisko, a naszym druhom umożliwi rozwijać ich kompetencje.

Kwestia bezpieczeństwo związanego z użytkowaniem kąpieliska w Wilkowie jest złożona. Z jednej strony to zapewnienie ratowników na kąpielisku, a z drugiej to zapewnienie odpowiedniej jakości wody, aby kąpiel była nie tylko przyjemna, ale również bezpieczna. Zapoznając się z korespondencją prowadzoną przez Gminę Bodzentyn z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, możemy odnotować, że corocznie pojawia się stwierdzenie, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, cyt. „na postawie co najmniej 16 próbek obejmujących ostatnie cztery sezony kąpielowe, ponownie wykazał jakość niedostateczną, jak w poprzednim sezonie kąpielowym”…

Sanepid badając pobrane próbki, sprawdzał występowanie bakterii Escherichia coli i Enterokoków. Jak wynika z badań, norma stężenia powyższych bakterii była przekroczona w ciągu ostatnich czterech sezonów kąpielowych.

Wyniki pomiarów w ostatnim czasie są mocno zastanawiające i budzą w mojej ocenie mocne obawy co do stanu jakości wody od kilku ostatnich sezonów kąpielowych. Dla przykładu, wyniki badań wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym 2022 r. w dniu 20.06.2022 roku wykazały 270 jtk/100ml Enterokoków kałowych, natomiast liczba Escherichia coli NPL/100ml wynosiła 1972 – co było znaczącym przekroczeniem dopuszczalnych norm. Badania przeprowadzone 3 dni później, tj. 23.06.2022 roku, wykazały 120 jtk/100ml Enterokoków kałowych, natomiast liczba Escherichia coli NPL/100ml wynosiła 259 – ocenę tych wyników pozostawiam Państwu.

Podczas funkcjonowania kąpieliska, badania odbywają się raz w miesiącu – to że dziś woda jest „w normie” nie znaczy, że jutro też będzie odpowiednia i nie będzie zagrażać zdrowiu i życiu kąpiących się, co potwierdzają m.in. powyższe wyniki.

Za zły stan jakości wody odpowiada m.in. zaniedbana przez ostatnie lata infrastruktura kanalizacyjna w Świętej Katarzynie oraz Wilkowie. Wydostające się przez dłuższy czas nieoczyszczone ścieki z oczyszczalni w Świętej Katarzynie skutecznie obniżyły jakość wody! Na załączonych fotografiach można zauważyć, jak mieszanina nieoczyszczonych ścieków przedostawała się do cieku wodnego, a następnie do zbiornika w Wilkowie. Stąd w ostatnich latach m.in. mogliśmy zaobserwować „zakwity wody”. Problem został zauważony dopiero w momencie zgłoszenia przeze mnie powyższego faktu to WCZK w 2023 roku. I tu pojawia się pytanie, dlaczego nikt tego wcześniej nie nagłaśniał i nie próbował z problem walczyć? Dopiero po mojej interwencji pojawił się problem – a przez lata był przemilczany.

Wszystkie powyższe czynniki wymusiły na Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie podjęcie decyzji o tegorocznym zakazie kąpieli nad zalewem w Wilkowie. Ponieważ zdrowie i życie ludzi jest najważniejsze!

W tym miejscu pragnę przeprosić wszystkich mieszkańców i turystów za obecną sytuację, jednak jest ona pokłosiem wieloletnich zaniedbań.

 

Z poważaniem

Dominik Dudek

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

 

                                                                                                                                                             

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA