W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Bodzentyn przymrozków wiosennych informujemy  o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie do 10 maja 2024 r. Przeprowadzenie szacunków strat jest możliwe tylko na wniosek poszkodowanego  rolnika.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz w siedzibie urzędu ( pokój nr 1).

Do wniosku producent rolny dołącza:

  1. Kopię wniosku o płatności bezpośrednie z 2024 roku w celu weryfikacji rodzaju i powierzchni upraw.
  2. W przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopię informacji i systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych muszą być czytelnie podpisane przez właściciela lub pełnomocnika.

Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych we wniosku w 2024 roku.

Informacja i przyjmowanie wniosków realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie w sekretariacie i pokoju nr 1.

Tel: kontaktowy 14 3115-511, 3115-010 wew. 47 i 13.

 

 

- ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

 

Przymrozki wiosenne szacowanie strat

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA