Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jest realizatorem dwóch projektów w ramach Bazy Usług Rozwojowych współfinansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Baza Usług  Rozwojowych BUR to ogólnopolska, bezpłatna platforma internetowa zawierająca rejestr usług rozwojowych, administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Krótki opis projektów:
Z dofinansowania skorzystać mogą pracodawcy, ich pracownicy, a także wszystkie osoby dorosłe z województwa świętokrzyskiego. Baza Usług Rozwojowych zapewnia możliwość samodzielnego wyboru usługi, w pełni odpowiadającej potrzebom uczestników.

Na co można uzyskać wsparcie?
Dofinansowanie obejmuje kursy zawodowe, doradztwo biznesowe, szkolenia, studia podyplomowe, mentoring, asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Warunkiem jest dostępność danej usługi na platformie internetowej BUR.

Krok po kroku – jak skorzystać z Bazy Usług Rozwojowych i otrzymać wsparcie?
 
Krok 1. W odpowiedzi na ogłoszony przez WUP nabór wniosków, zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych. W tym celu wejdź na stronę internetową Możesz wybrać dla siebie usługę spośród wszystkich ofert dostępnych w BUR odpowiadającą Twoim indywidualnym potrzebom. Po kliknięciu w dowolną ofertę usługi, wyświetli się pełny jej profil i informacje na temat usługodawcy.
Krok 2. Pobierz dokumenty ze strony internetowej - WUP Kielce
Krok 3. Złóż wypełnione dokumenty do WUP Kielce (ul. Witosa 86) – wniosek o dofinansowanie usługi rozwojowej wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty stanowią podstawę do zakwalifikowania uczestnika do udziału w projekcie.
Krok 4. Po akceptacji złożonych do WUP kompletnych dokumentów następuje podpisanie umowy na dofinansowanie usługi rozwojowej.
Krok 5. Dokonaj zapisu na wybraną usługę rozwojową za pośrednictwem platformy BUR. W tym celu wejdź na stronę internetową.
Krok 6. Zrealizuj wybraną usługę rozwojową zgodnie z harmonogramem oraz miejscem wskazanym w Karcie Usługi.
Krok 7. Wypełnij ankietę oceniającą usługę rozwojową za pośrednictwem platformy BUR dostępnej na stronie.
Krok 8. Złóż wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej wraz z wymaganymi załącznikami do WUP Kielce. Operator dokona płatności po zatwierdzeniu złożonych dokumentów.
 
Informujemy, że pierwsze nabory w ramach powyższych Projektów zaplanowano na grudzień 2023.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, https://wupkielce.praca.gov.pl
 

Numer telefonu do Wydziału Usług Rozwojowych (BUR): 41 36 41 620 lub 41 36 41 660.
 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA