Gmina Bodzentyn pozyskała blisko 18 mln złotych na inwestycje, które będą realizowane w latach 2024-2025. Środki zostały pozyskane w ramach dobrej współpracy między innymi ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich. W ramach pozyskanych środków zostaną wykonane poniższe zadania:

INWESTYCJE DROGOWE

 • Droga w miejscowości Psary-Stara Wieś – do rzeki.
 • Droga w miejscowości Święta Katarzyna ul. Słoneczna.
 • Droga gminna w miejscowości Psary-Stara Wieś – droga wojewódzka 751 (Leśna-Stara Wieś).
 • Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
 • Przebudowa drogi – łącznik Dąbrowa Dolna i Dąbrowa Górna na brakującym odcinku o długości 720 mb (w trakcie realizacji).
 • Droga Psary–Stara Wieś – Święta Katarzyna.
 • Kamionka – wymiana nawierzchni na drodze gminnej (w trakcie realizacji).

W końcowej fazie projektowania  jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Podgórze i Dąbrowa Dolna oraz przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul. Świętokrzyskiej w Św. Katarzynie. Warto podkreślić, że przy budowie kanalizacji sanitarnej zostanie wymieniona nawierzchnia asfaltowa na drodze biegnącej przez Dąbrowę Dolną.

Gmina Bodzentyn ponadto będzie wspierała realizację zadań Powiatu Kieleckiego i Województwa Świętokrzyskiego na drogach zlokalizowanych w naszej gminie (środki własne z budżetu gminy Bodzentyn):

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej Wzdół Kolonia – Bodzentyn – Gmina Bodzentyn przekaże pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej.
 • Przebudowa drogi powiatowej Bodzentyn – Celiny - Wola Szczygiełkowa - Gmina Bodzentyn przekaże pomoc rzeczową dla Starostwa Powiatowego w Kielcach w formie opracowanej dokumentacji projektowej.

Warto nadmienić, że Gmina Bodzentyn posiada opracowaną dokumentację projektową ul. Wąska i Podmurze w Bodzentynie.

SZKOŁY PODSTAWOWE ORAZ PLACE ZABAW

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie przy ul. Wolności:

 • wymiana okien,
 • remont kominów wentylacyjnych,
 • remont ogrodzenia,
 • montaż paneli fotowoltaicznych,
 • docieplenie strychu,
 • montaż podbitki dachowej,
 • montaż pompy ciepła na wodę,
 • wymiana pieca CO,
 • wymiana rynien,
 • budowa boiska treningowego trawiastego
 • budowa bieżni 120m i skoczni do skoku w dal.

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie ul. Rynek Górny:

 • wymiana pokrycia dachu,
 • remont kominów wentylacyjnych,
 • montaż paneli fotowoltaicznych,
 • wymiana pieca.

Przedszkole w Bodzentynie – utworzenie mini boisk do gry w piłkę nożną.

- Zespół Szkół we Wzdole Rządowym:

 • montaż pompy ciepła na wodę,
 • modernizacja kotłowni (wymiana pieca na olejowy jako rezerwy dla pompy ciepła)
 • rozbudowa instalacji fotowoltaicznej,
 • budowa bieżni 120m i skoczni do skoku w dal.
 • wymiana instalacji elektrycznej,
 • wymiana wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • wykonanie nowych gładzi i posadzek,
 • remont schodów i wymiana barierek.

Przedszkole we Wzdole Rządowym – utworzenie mini boisk do gry w piłkę nożną.

- Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie:

 • budowa boiska trawiastego oraz piłkochwytów,
 • rozbudowa starego budynku o klatkę schodową,
 • montaż pompy ciepła na wodę,
 • wymiana pieca CO,
 • montaż paneli fotowoltaicznych,
 • budowa odwodnienia,
 • wymiana pokrycia dachowego,
 • remont kominów wentylacyjnych,
 • wymiana rynien,
 • wykonanie obróbek blacharskich na ,,nowej” części szkoły.

- Szkoła Podstawowa w Leśnej - wymiana i docieplenie dachu.

 • „Boisko Łysicy” w Bodzentynie:
 • wymiana i modernizacja murawy z montażem nawodnienia,
 • remont ogrodzenia,
 • montaż piłkochwytów,
 • budowa zadaszonych trybun na około 800 miejsc.

- Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie - przebudowa i modernizacja przyłącza wodociągowego instalacji wewnętrznych.

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach-Starej Wsi o sale gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą (termin realizacji zgodnie z umową to 24.07.2024 r.). (w trakcie realizacji).

- Modernizacja placów zabaw:

 • Bodzentyn (ul. Słoneczna).
 • Wilków (Zalew).
 • Wzdół Rządowy (przy budynku Przedszkola).
 • Hucisko – II etap.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

 • Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bodzentyn.

ZABYTKI

 • Wykonanie dokumentacji oraz robót polegających na zabezpieczeniu kolejnego fragmentu murów Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie (ściana wschodnia - część nieobjęta przebudową).

INNE

 • Modernizacja fontanny na ul. Rynek Górny w Bodzentynie.


Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA