WVmUHh0XliGPt4nx

Dziś, 5 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskimi Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podpisał umowę z Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renatą Janik oraz z Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Markiem Jońca o dofinansowanie doposażenia OSP Bodzentyn w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem.

Warto podkreślić, że wniosek złożony przez Gminę Bodzentyn znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Działania 2.5 "Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym" oraz uzyskał największą kwotę dofinansowania. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dostępna jest na stronie – [LINK]

Całkowita wartość projektu to aż 1 917 847,32 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 630 170,12 zł.

Wiecej na temat projektu można przeczytać na stronie - [LINK]

Zakres projektu obejmuje:

  1. Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4.
  2. Zakup specjalistycznego sprzętu ciężkiego służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska - urządzenie tnąco-gaszące (typu Cobra, Cut-Lanca).
  3. Zakup specjalistycznego wyposażenia służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia:

- quad z przyczepką ratowniczą (quad zakupiono w 2022r. w ramach Funduszu Obywatelskiego. Jest od elementem doposażenia powyższego projektu i część kosztów jego zakupu, po pozytywnej ocenie wydatków przez Urząd marszałkowski, zostanie Gminie zrefundowana),
- rozpieracz kolumnowy,
- zestaw łańcuchów,
- prądownica,
- węży do motopompy.

  1. Zakup ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji aparat powietrzny/oddechowy agregat do nabijania butli ubranie specjalne strażackie hełm strażacki.

Będzie to jeden z najlepiej wyposażonych samochodów w województwie świętokrzyskim. Auto oraz sprzęt przyczynią się do poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy Bodzentyn oraz powiatu kieleckiego. Ponadto skutki klęsk żywiołowych (pożary, powodzie) katastrofy (drogowe, środowiskowe) będą usuwane w sprawniejszy, efektywniejszy i szybszy sposób. Sprzęt przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa oraz warunków pracy strażaków.

OSP Bodzentyn po otrzymaniu nowego wozu, swój dotychczasowy samochód strażacki przekaże dla OSP Sieradowice.

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn wielokrotnie pokazuje, że jest mocno zaangażowany w sprawy OSP z terenu gminy Bodzentyn. Pragniemy przypomnieć, że w dniu 3 kwietnia br. Ochotnicza Straż Pożarna we Wzdole otrzymała nowy wóz ratowniczo – gaśniczy marki SCANIA którego wartość to ponad 1 mln 524 tys. złotych, z czego część środków pochodziła z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz funduszy sołeckich. Natomiast w dniu 4 kwietnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba  podpisał umowę z Wójtem Gminy Masłów Tomaszem Lato dotyczącą przyjęcia auta pożarniczego dla OSP Wilków. W ubiegłym roku zakupiono także wóz ratowniczo-gaśniczy marki MAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA