Projekt ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”

Projekt ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działania 9.4 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a partnerem miasto Kielce oraz 19 gmin powiatu kieleckiego, w tym Gmina Bodzentyn.

Projekt ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” ma za zadanie wypracować system koordynacji świadczenia usług społecznych i zdrowotnych dla osób potrzebujących pomocy – seniorów (osób 60+) poprzez ułatwienie im dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wsparcie świadczone w projekcie jest bezpłatne dla uczestników projektu.

Projekt skierowany jest do seniorów 60+ zamieszkałych na terenie Gminy Bodzentyn potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Kryteria premiujące:

 • osoba zamieszkująca samotnie,
 • osoba korzystająca z pomocy żywnościowej w ramach Funduszu Europejskiego Pomoc Żywnościowa,
 • niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub długotrwała/ przewlekła/nagła choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.

Projekt ma na celu podniesienie uczestnictwa seniorów 60+ we wszystkich aspektach życia społecznego i rozwój form wsparcia środowiskowego, dzięki usługom:

 • opiekuńczo - zdrowotnym,
 • terapeutyczno - psychologicznym,
 • wspierającym,
 • profilaktyki zdrowotnej.

Formy wsparcia dla uczestników projektu :

 1. usługa Gminnego Koordynatora ds. Lokalnego Systemu Wsparcia dla Seniorów na rzecz zwiększenia komunikacji seniorów 60+ ze środowiskiem lokalnym,
 2. usługi opiekuńczo-zdrowotne:
 • usługi asystenckie dla osób starszych w tym z niepełnoprawnościami,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi fizjoterapeuty/rehabilitanta,
 • dzienne formy usług opiekuńczych - usługa kompleksowa (warsztaty artystyczne, kulinarne, ruchowe, zajęcia na basenie, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru itp.),
 • pakiety rehabilitacyjne - trener/rehabilitant/fizjoterapeta (nordic walking, zajęcia na basenie, joga, zumba,  turnusy rehabilitacyjne, masaże lecznicze)  - usługa kompleksowa
 1. usługi terapeutyczno-psychologiczne,
 • pomoc terapeutyczna m. in. światłopterapia, muzykoterapia, ziołolecznictwo - usługa kompleksowa
 • psycholog/psychoterapia
 1. usługi wspierające
 • ,,taksówka dla seniora”- mających trudności w poruszaniu się komunikacją publiczną,
 • fryzjer/kosmetyczka,
 1. aktywizacja prozdrowotna- zajęcia wspierające koncentrację i pamięć
 1. usługi w ramach profilaktyki zdrowotnej
 • edukacyjne spotkania integracyjne wraz z działaniami prozdrowotnymi,
 • warsztaty, konsultacje profilaktyczno-zdrowotne.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2024r. do 31.01.2027 r.

Wartość projektu dla  Gminy Bodzentyn to 1 984 716,10 zł, w tym:

-  1 882 697,98  zł - kwota dofinansowania

-    102 018,12 zł - wkład własny Gminy Bodzentyn.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu ,,Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”  będzie odbywała się w trybie ciągłym do końca trwania projektu. Warunkiem zakwalifikowania się jest złożenie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (w załączeniu) oraz zapoznaniu z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa.

Realizatorem projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn.

 

Materiały do pobrania:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów"

Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego – Skala Lawtona -skala oceny złożonych czynności życia codziennego (IADL)

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Promocja

 

plakatbudzetpanstwa420x297 1 1710406141

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA