Na terenie Gminy Bodzentyn działają Stowarzyszenia oraz Koła Gospodyń Wiejskich promujące kulturę regionu. Skupione są one wokół funkcjonujących oraz nowo budowanych świetlic wiejskich. Ponadto świetlice są idealnym miejscem do spotkań integracyjnych mieszkańców. Wspólne spotkania pobudzają aktywność społeczną, przyczyniając się do wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej.

Za sprawą przystąpienia do realizacji projektu w ramach konkursu pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich” Gmina Bodzentyn przy niewielkim wkładzie własnym pozyskała środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie świetlic z terenu gminy Bodzentyn. W ramach projektu zakupiony został sprzęt RTV/AGD. Takie działanie bez wątpienia pozytywnie wpłynie na możliwości wspólnego spędzania czasu przez lokalną społeczność. Projekt swoim zasięgiem objął całą gminę Bodzentyn, gdyż sprzęt rozdysponowany został do dziesięciu świetlic wiejskich.

DSC 0163

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA