Ochrona przyrody jest bardzo ważna przede wszystkim dla człowieka, ponieważ bez troski o nią nasze środowisko może ulegać stopniowo degradacji. Powstające zanieczyszczenia mogą doprowadzić ostatecznie do problemów z uzyskaniem dobrej jakości pożywienia i wody, czyli elementów niezbędnych do życia. Dlatego ochrona środowiska naturalnego, w którym żyjemy powinna być dla ludzi czymś bardzo ważnym, ale i zarazem normalnym. Jednak jak można zauważyć pomimo coraz większej świadomości, problem zanieczyszczania środowiska nadal jest działaniem powszechnym. Jednak mamy nadzieję, że dzięki akcjom takim, jak ,,Czyste Góry Świętokrzyskie”, której organizatorem jest Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Góry Świętokrzyskie” problem zanieczyszczeń w naszej gminie zniknie. Udział w powyższej akcji zadeklarowały wszystkie szkoły z terenu gminy Bodzentyn, które sprzątając okolice swoich szkół, drogi gminne, szlaki turystyczne oraz inne miejsca publiczne, uzbierały następującą ilość worków z odpadami:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie – 25 uczniów uzbierało 6 worków,
  • Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej – 44 uczniów uzbierało 15 worków,
  • Szkoła Podstawowa w Leśnej – 33 uczniów uzbierało 10 worków,
  • Zespół Szkół we Wzdole Rządowym – 65 uczniów uzbierało 20 worków,
  • Szkoła Podstawowa w Śniadce – 42 uczniów uzbierało 45 worków,
  • Szkoła Podstawowa w Psarach Starej Wsi – 59 uczniów uzbierało 50 worków,
  • Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie – 38 uczniów uzbierało 17 worków.

Uczniowie po zakończonej akcji sprzątania świata mogli zregenerować swoje siły przy ogniskach, na które prowiant w postaci kiełbasek oraz innych smakołyków ufundowany został przez Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn.

Warto nadmienić, że do akcji przyłączyli się również: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba wraz z pracownikami Urzędu oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie Marcin Sikorski wraz z pracownikami Biblioteki. Łącznie trzy grupy uzbierały rekordową liczbę worków, bo aż ponad 80 sztuk na trzech odcinkach dróg w naszej gminie tj. Bodzentyn, ul. Wolności - Sieradowice Drugie; Bodzentyn, ul. Opatowska - zbiornik wodny Glinianka; skrzyżowanie od Kamiennej Góry - Sieradowice Drugie. Burmistrz wraz z pracownikami już od kilku lat promuje akcje sprzątania świata, jednak jak widać problem zaśmiecania gminy cały czas powraca.

Udział w akcji zadeklarowały także stowarzyszenia oraz koła gospodyń z naszej gminy m.in. Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich ze Śniadki, Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa, Stowarzyszenie Świętokrzyskie Tkaczki, Koło Gospodyń Wiejskich Siekierno, Koło Gospodyń Wiejskich ,,Psarzaneczki” w Psarach, czy też Stowarzyszenie Inicjatywa z Sieradowic.

Edukacja ekologiczna jest zarówno istotna w kształceniu dzieci, jak i dorosłych. W naszych przydrożnych rowach można najczęściej znaleźć butelki po alkoholu, napojach, papierki po słodyczach, pudełka po fast foodach, czy też rzeczy z gospodarstw domowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ralizację akcji przeprowadzonej w dniach 21-22 kwietnia! Mamy nadzieję, że z roku na rok liczba osób biorących udział w akcji będzie rosła, a worków z zebranymi odpadami będzie ubywać. Zapraszamy do obejrzenia poniższych fotorelacji przesłanych od poszczególnych uczestników akcji:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bodzentynie

 

 Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie

 

Szkoła Podstawowa w Leśnej

 

 Szkoła Podstawowa w Psarach Starej Wsi

 

 Szkoła Podstawowa w Śniadce

 

 Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej

 

Zespół Szkół we Wzdole Rządowym

 

Stowarzyszenie Inicjatywa z Sieradowic

 

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa

 

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich ze Śniadki

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie

 

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA