19 kwietnia 2023 r. po raz kolejny odbył się w szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie - Gminny Konkurs Recytatorski pt. „Wiersze Poetów z Doliny Wilkowskiej”. Konkurs odbywa się od 2006 roku, czyli od momentu nadania szkole imienia. Patronami szkoły zostali wówczas poeci ludowi z Doliny Wilkowskiej, tj. Maria Cedro–Biskupowa, Jan Cedro, Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie oraz Katarzyna Zaborowska. Celem konkursu jest przede wszystkim promowanie poetów ludowych naszego regionu i ich twórczości oraz rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów.

W konkursie wzięli udział najlepsi recytatorzy ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Bodzentyn. W tym roku konkurs był adresowany do dzieci z klas III. Uczniowie musieli wybrać wiersz jednego z pięciu patronów szkoły i wyrecytować go przed jury. Za przygotowanie i organizację konkursu odpowiedzialne były panie Anna Kopyś i Magdalena Skrzeczyna.

W skład komisji konkursowej weszli: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba, przedstawiciel rodziny patronki szkoły Katarzyny Zaborowskiej – Pan Wojciech Kózka, nauczycielka języka polskiego – Pani Halina Mazur oraz Dyrektor SP w Św. Katarzynie – Pani Beata Stępień.

Przy ocenie zwracano uwagę przede wszystkim na stopień pamięciowego opanowania tekstu, poprawne i płynne recytowanie, interpretację utworu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

Jury, jak co roku, miało bardzo trudny wybór, ponieważ uczestnicy byli świetnie przygotowani i pięknie recytowali swoje wiersze, podkreślając jednocześnie cechy świętokrzyskiej gwary.

 

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Filip Głuszek – SP Śniadka

II miejsce – Barbara Głowacka - SP Święta Katarzyna

III miejsce – Hanna Wasińska - SP Wzdół Rządowy

 

Ponadto wyróżnienia otrzymały:

Iga Ulińska – SP Śniadka

Oliwia Wikło  – SP Bodzentyn

 

Gratulujemy ZWYCIĘZCOM jak również pozostałym uczestnikom i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu. Opiekunom składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie swoich podopiecznych do udziału w konkursowych zmaganiach.

 

                                                                                                                                             Magdalena Skrzeczyna

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA