W dniu 21 lutego w Świętokrzyskim Urzędzie wojewódzkim odbyło się spotkanie, podczas którego podpisane zostały bardzo ważne umowy dotyczące pomocy w wykonaniu codziennych czynności osobom niepełnosprawnym oraz wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na realizację zadań w ramach programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych, czy też wspierać w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Usługi asystenckie zostaną przyznane łącznie dla 36 osób niepełnosprawnych z gminy Bodzentyn za kwotę 1 050 115,50 zł.

Natomiast opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Z usługi opieki wytchnieniowej w naszej gminie skorzysta 10 osób niepełnosprawnych za kwotę 97 920,00 zł.

Łączna kwota przyznana gminie Bodzentyn ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację powyższych zadań wynosi 1 148 035,50 zł.

 

Zdjęcia – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

 

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA