Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej to dzieci w wieku dojrzewania. Jest to czas uważany za dość trudny- cechuje go przyspieszony rozwój fizyczno- seksualny i poszukiwanie własnej tożsamości, co w konsekwencji zaznacza się poważnymi zmianami w zachowaniu i zainteresowaniach społecznych. Grupa rówieśnicza nabiera nowego, niezwykle ważnego znaczenia. Pomaga w znalezieniu własnej tożsamości, ponieważ daje gotowe wzorce zachowania. Aby młody człowiek bezpiecznie „przeszedł” ten trudny w rozwoju czas, w szkołach podejmuje się wiele działań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki. Duże znaczenie ma profilaktyka uzależnień.

Przez ostatnie parę lat daje się zauważyć, że panuje nowa moda na zastępowanie alkoholu i narkotyków innymi używkami, tak zwanymi „dopalaczami” czyli środkami o działaniu psychoaktywnym. Często nie znamy ich dokładnego składu chemicznego ani długotrwałych konsekwencji zażywania. Znamy jedynie skutki po spożyciu, w tym te najtragiczniejsze- śmierć zażywającego. W prasie i telewizji pojawia się wiele doniesień na ich temat, to właśnie dzieci i młodzież po nie sięgają.

Odpowiednia edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień daje szanse rzeczywistych zmian w zachowaniu i postępowaniu młodych ludzi. W celu zminimalizowania tego problemu uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie i Psarach uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych. Ponadto nauczyciele i rodzice uczniów szkoły w Psarach brali udział w prelekcji. Warsztaty i prelekcje prowadził pielęgniarz, ratownik medyczny, trener Centrum Szkoleniowego Endeleza w Krakowie, pan Andrzej Morajda.

 Celem tych działań było dostarczenie niezbędnej, rzetelnej wiedzy na temat szkodliwości zażywania środków zmieniających świadomość w tym dopalaczy. Prowadzący ukazał uszkodzenia zdrowia spowodowane używaniem i nadużywaniem „dopalaczy”, ich wpływ na organizm człowieka. Wskazywał uczniom właściwe reakcje w stanie zagrożenia życia po spożyciu różnych środków psychoaktywnych.

Zajęcia zostały sfinansowane ze środków Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzentynie.

 Pedagodzy szkolni

Iwona Pańtak i Maria Łoboda

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA