Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Dziś w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Rok bez smogu w Górach Świętokrzyskich”. To już IV edycja konkursu realizowana przez Gminę Bodzentyn wraz ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach „ Programu edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2019 rok”.

Celami konkursu były promocja zachowań proekologicznych w zakresie przeciwdziałania powstawania zjawiska smogu, pobudzenie postaw aktywności i kreatywności uczniów w zakresie tematyki ekologii, a w szczególności ochrony powietrza, zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem spalania odpadów oraz promowanie odnawialnych źródeł energii ( OZE).

Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych:

Klasy 0 –IV Szkoły Podstawowej

Klasy V –VIII Szkoły Podstawowej

Przedmiotem konkursu w klasach 0-IV było wykonanie pracy plastycznej z przewodnim hasłem „Cztery pory roku z OZE”. Tematyką było przeciwdziałanie powstawania zjawiska smogu i sposoby walki z nim oraz promowanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

W klasach V-VIII przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej w formie kalendarza z tematyką nawiązującą do walki ze smogiem.

Do dnia 23.09.2019r. wpłynęło 37 prac w kategorii klas 0-IV i 20 prac w kategorii klas V-VIII 17.

W wyniku oceny Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii klas 0-IV Szkoły Podstawowej

Miejsce I: Wiktor Małkiewicz (kl. I) SP Św. Katarzyna

Miejsce II: Liliana Sito (kl. IV) SP Św. Katarzyna

Miejsce III: Maria Gryz (kl. IV) SP Św. Katarzyna

W kategorii klas V-VIII Szkoły Podstawowej

Miejsce I: Bartosz Kiljan (kl. V) SP we Wzdole Rządowym

Miejsce II: Natalia Królicka (kl.V) SP Św. Katarzyna

Miejsce III: Natalia Borycka (kl.VI) SP Św. Katarzyna

Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i nagrodzonym.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA