Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


W dniu 4 października 2019 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku ze wzrostem całkowitych kosztów realizacji zadań objętych projektem, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększył kwotę przyznanej dotacji zgodnie niżej przedstawionym modelem finansowania:

Finansowanie projektu:

  • Całkowity koszt projektu wynosi: 84 682 988,69 zł Na koszty projektu składają się koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane (m.in. podatek VAT).
  • Koszty kwalifikowalne stanowią: 69 204 060,89 zł
  • Wydatki kwalifikowane wynoszą: 51 903 045,67 zł (koszty kwalifikowane pomniejszenie o zryczałtowaną 25 procentową stawkę dochodów dla sektora gospodarki wodnej)
  • Wysokość przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 44 117 588,81 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Proporcjonalnie do wartości całkowitej Projektu wzrósł także poziom niezbędnego wkładu własnego, w związku z czym 22 listopada 2019 r. podpisany został także aneks do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach, przeznaczonej na jego finansowanie. Zgodnie z podpisanymi aneksami wkład własny PUK Bodzentyn Sp. z o.o. do projektu wynosi:

95% wkładu własnego: 23 832 148,47  zł stanowią środki pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, przyznane na podstawie umowy zawartej 25.10.2017 r.

4,53% wkładu własnego pochodzić będzie ze środków budżetu gminy Bodzentyn: 1 135 327,95 zł

0,47 % wkładu własnego w kwocie 118 995,66 zł sfinansowane zostanie ze środków PUK Bodzentyn Sp. z o.o.

 

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA