W dniu, 27 lutego br. w sali Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wręczono promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na prawie 53 miliony złotych. Promesy wręczał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński przedstawicielom świętokrzyskich samorządów.

Ministerstwo przyznało dla 46 samorządów powiatowych i gmin województwa świętokrzyskiego promesy na łączną kwotę 52 872 000 zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na wykonanie 160 zadań związanych z przebudową bądź remontem dróg gminnych i powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. Wśród zaproszonych gości był również Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba który odebrał z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego promesę na kwotę 598.000 złotych. Gmina Bodzentyn jest wśród 5 gmin z powiatu kieleckiego która otrzymała wsparcie.Dzięki rządowemu wsparciu zostanie wyremontowane dwa odcinki dróg gminnych:

  1. Remont drogi gminnej Śniadka Parcele – Śniadka Trzecia, nr działki 119, 0 + 000 do 1+ 200,
  2. Remont drogi gminnej Śniadka Parcele, nr działki 118, od 0 + 000 do 0 + 210

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA