Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


W bieżącym roku obchodzimy 665.rocznicę nadania praw miejskich, co jak uważają historycy najpewniej dokonało się w 1355 r. Rocznica ich odzyskania 25 lat temu nawiązuje do ukazu carskiego zmieniającego od 1870 r. miasto Bodzentyn w osadę. Rok 2020 to również 730. rocznica urodzin biskupa Bodzanty, któremu miasto zawdzięcza swoje powstanie i nazwę. To ważne daty wskazujące na znaczenie miejscowości w ciągu prawie siedmiu wieków istnienia.

Po odzyskaniu niepodległości na podstawie podjętych uchwał zebranie mieszkańców Bodzentyna występowało do odpowiednich władz o przywrócenie praw miejskich w roku 1919, 1922 i 1925. W sierpniu 1922 r. „Zebranie miejskie mieszkańców osady Bodzentyn” pod przewodnictwem sołtysa Józefa Wojciechowskiego uchwaliło na mocy rozporządzenia Starosty Kieleckiego „sporządzić dokładny projekt preliminarza budżetowego dla projektowanego miasta Bodzentyn oraz sporządzić szkic planu terenu mającego stanowić samoistną jednostkę miasta Bodzentyna”. Do wykonania tego zadania wybrano Adama Bieronia, Stanisława Pałysiewicza, Jana Toporkiewicza, Stanisława Kudlińskiego, Stanisława Kwietniewskiego, Romana Pałysiewicza, Wincentego Stankiewicza i Aleksandra Toporkiewicza. W kwietniu 1925 r. po ponownym wystąpieniu w tej sprawie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiedziało negatywnie motywując, że Bodzentyn jest na etapie „podnoszenia się z popiołów i ruin”.

Po II wojnie światowej w 1945 r. zwrócono się do nowej władzy ludowej o pomoc w odzyskaniu praw miejskich – bezskutecznie. Również w końcu 1958 r. ówczesne władze nie przychyliły się do propozycji mieszkańców. Uzasadniono to postawą miasta jako ośrodka „band reakcyjnych, środowisk AK-owskich i WiN-owskich powiązanych z rządem londyńskim”.

Dopiero na początku lat 90. XX w., po przełomie solidarnościowym, podjęte działania zostały uwieńczone powodzeniem. Organizowane były spotkania z mieszkańcami, podczas których dyskutowano o problemach Bodzentyna, pokazywano historię i świetność miasta, jego znaczenie dla Polski i ziemi świętokrzyskiej; celowość przywrócenia praw, które Bodzentyn tak długo posiadał. W tym czasie główną rolę odegrał Gminny Komitet Obywatelski „Solidarność”, później przemianowany na im. Jana Piwnika „Ponurego”, na czele z Przewodniczącą Danutą Leksińską-Kaletą i Wiceprzewodniczącym Witoldem Comberem.

Działania te wspierało wiele osób i środowisk. Wśród nich byli ówczesny Wójt Gminy Piotr Buczek, Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna, Rada Parafialna z miejscowym proboszczem ks. Stanisławem Klockiem, Liceum Ogólnokształcące w Bodzentynie, Ludowy Zespół Sportowy „Łysica”; mieszkańcy i osoby związane z Bodzentynem, m.in. Marcin Gałecki, Józef Pytel,  Krzysztof Telka, Rafał Laskowski, Krzysztof Sajecki, Roman Latalski, Janina Opalińska, Stefan Czernikiewicz, Cecylia Czernikiewicz, Andrzej Pałysiewicz, Dariusz Mijalski, Krystyna Taca, Stanisław Piwko, Karol Piwko, Jan Zygadlewicz, Jerzy Młodzikowski, Antoni Banasiewicz, Stanisław Dudek, Andrzej Warchoł, Marian Banach, Edward Jędrzejczyk, Marian Laskowski, Elżbieta Konat, Ludwik Dulęba. Akcję mającą na celu przywrócenie praw miejskich koordynował Społeczny Obywatelski Komitet ds. Odzyskania Praw Miejskich, któremu przewodniczył Pan Witold Comber.

W grudniu 1993 r. Rada Gminy, której Przewodniczącym był Józef Pałysiewicz zarządziła referendum. Mieszkańcy Bodzentyna odpowiadali na pytanie: „Czy jesteś za przywróceniem praw miejskich miejscowości Bodzentyn?”. W referendum wzięło udział prawie 31 proc. uprawnionych. „Za” głosowało 26,9 proc., „przeciw” – 3,2 proc.

8 kwietnia 1994 r. podczas sesji Rady Gminy odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania miejscowości Bodzentyn statusu miasta. Szesnaście głosów było „za”, dwa „przeciw”, jeden „wstrzymujący”. Ten wynik stał się podstawą kolejnych działań uwieńczonych sukcesem. W ostatnim dniu 1994 r. w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania aktu nadania (przywrócenia) praw miejskich władzom Bodzentyna.

W lutym 1995 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, w obecności mieszkańców miasta, akt przekazano Przewodniczącemu Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna Artemiuszowi Wołczykowi, reprezentującemu miejską społeczność. Piękny występ artystyczny „Moja mała Ojczyzna”, pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali uczniowie miejscowej szkoły podstawowej i licealiści.

Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Witold Comber, w którym dziękował wielu instytucjom i osobom za starania o powrót Bodzentyna do wielkiej rodziny miast polskich. Przedstawił również dzieje miasta, jego dorobek kulturowy i zasłużone postaci. Podsumowując kilka lat działań mówił: „… zaistniała taka potrzeba by gród Bodzanty po 125 latach mógł być zrehabilitowany i podniesiony do rangi miasta. Przymierzając się do tego typu działań, Komitet miał pewne obawy oraz wewnętrzne opory czy sprosta im, gdyż ciążyło nad nami widmo – 5-krotnych podejść w kierunku uzyskania praw – zawsze kończonych niepowodzeniem. Pomimo wszystko przemówił jeden z wielu argumentów, dotyczących historycznych zasług miasta dla całego regionu świętokrzyskiego i chęć ratowania go przed dalszą degradacją i upadkiem”.

Dla upamiętnienia tych rocznic przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna oraz Pan Witold Comber Przewodniczący Społecznego Obywatelskiego Komitetu ds. Odzyskania Praw Miejskich zapalili symboliczne znicze pod pomnikiem Św. Jana Pawła II, biskupa krakowskiego, Papieża, Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn.

Przypomniane wydarzenia są niezwykle ważne dla historii miasta, a kolejne rocznice i ich kultywowanie istotne dla nas – mieszkańców Gminy Bodzentyn. Pokazują one zaangażowanie różnych osób w ratowanie dziedzictwa Bodzentyna, nie tylko materialnego, ale także duchowego. W tym drugim mieści się pamięć historyczna, która jest budulcem naszej polskiej tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej – również współcześnie.

W tekście wykorzystano materiały ze zbiorów prywatnych. W zał. fotografie archiwalne, rysunki Witolda Combera z lat 1993-1995 oraz fot. Bodzentyna z grudnia 2020 r.

                                                                                                                                                                                                           Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen

We wtorek, 22 grudnia na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn odbyła się uroczystość przekazania Światła z Betlejem. Płomień „Betlejemskiego Światła Pokoju” na ręce Burmistrza Dariusza Skiby przekazali harcerze Związku Harcerstwa Polskiego w Bodzentynie. „Światło Pokoju” jest w tym roku roznoszone pod hasłem „Światło Służby”, będącym symbolem nadziei, dobra i wzajemnego wsparcia.

K.Sepioło

Serdeczne życzenia dla Mieszkańców gminy Bodzentyn od przedstawicieli samorządu - Dariusza Skiby Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Teresy Bzymek Przewodniczącej Rady Miejskiej. Zachęcamy także do wysłuchania kolędy "Bóg się rodzi" w wykonaniu trzech zespołów - Wolanie spod Łysicy. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa, Koło Gospodyń Wiejskich ,,Celinianki", Stowarzyszenie Dąbrowa.

 

 

WAŻNA INFORMACJA! Informujemy, że w dniu 24 grudnia (wigilia) oraz 30 i 31 grudnia br. Filia Wydziału Komunikacji w Bodzentynie będzie nieczynna.

 

Beztytuu

 

Ważna informacja dotycząca odbioru odpadów dla mieszkańców Celin, Woli Szczygiełkowej, Dąbrowy Dolnej, Dąbrowy Górnej , Podgórza oraz ul. Kieleckiej, Opatowskiej, Miejskiej i Podgórskiej w Bodzentynie.

 

ODBIR OD GODZ 400 1

Proponowany porządek obrad

 

W związku z obowiązywaniem stanu epidemii, najbliższa sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie odbędzie się z maksymalnie ograniczoną liczbą osób. Uprzejmie prosimy wszystkie osoby, zainteresowane sesją o wyrozumiałość i w trosce o wspólne bezpieczeństwo o dostosowanie się do przedstawionych zasad.

Zachęcamy do obejrzenia sesji za pomocą transmisji on-line w serwisie YouTube bez wychodzenia z domu. W przypadku chęci uczestnictwa w posiedzeniu mieszkańców, w dniu sesji w Urzędzie zostanie udostępnione pomieszczenie, w którym mieszkańcy będą mogli śledzić transmisję poprzez serwis YouTube. W momencie chęci zabrania przez nich głosu, informacja będzie przekazywana bezpośrednio do Przewodniczącej Rady i po uprzednim udzieleniu głosu, dana osoba zostanie zaproszona na salę na czas swojego wystąpienia.

Na prośbę Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie publikujemy apel i list otwarty Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych skierowany do: Andrzeja Dudy - Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów, Adama Niedzielskiego - Ministra Zdrowia, Grzegorza Cessaka - Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz do wiadomości: Sejmu RP i Senatu RP. 

"My, specjaliści chorób zakaźnych, którzy od blisko roku diagnozujemy i leczymy chorych z COVID-19, stykający się codziennie ze śmiercią powodowaną przez SARS-CoV-2, apelujemy o ignorowanie apeli osób, które nazywają się naukowcami i lekarzami, a których zakres kompetencji nie wskazuje na posiadanie wiedzy uprawniającej do wydawania opinii na temat chorób zakaźnych, a w szczególności COVID-19, i szczepień przeciw zakażeniom SARS-CoV-2. Jako lekarze nie możemy pozwolić na dalsze przedłużanie paraliżu opieki zdrowotnej w sytuacji dostępności szczepionki pozwalającej na przerwanie pandemii. Każdy dzień zwłoki w udostępnieniu Polakom szczepień przeciw SARS-CoV-2 przyniesie kolejne kilkaset zgonów, czyli nawet 15 tysięcy przedwczesnych śmierci miesięcznie spowodowanych tylko przez COVID-19, a przecież ludzie umierają także w wyniku utrudnionego dostępu do świadczeń zdrowotnych związanych z innymi schorzeniami. Jako lekarze i naukowcy zajmujący się od wielu lat chorobami zakaźnymi pragniemy przypomnieć o milionach istnień ludzkich ocalonych dzięki wdrożonym w przeszłości programom szczepień przeciw ospie prawdziwej, polio, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i wielu innym chorobom zakaźnym.

Jednocześnie apelujemy do Polaków, jeżeli nie macie Państwo swojego zdania i chcecie lub musicie słuchać głosów doradczych, nie słuchajcie tych, których doświadczenie i wiedza są odległe od chorób zakaźnych, immunologii i wakcynologii. Zanim posłuchacie ich opinii, sprawdźcie kompetencje, bo nie każdy kto tytułuje się doktorem, skończył studia medyczne, nie każdy lekarz posiada właściwą wiedzę i nie każdy profesor jest ekspertem w tej konkretnej dziedzinie. Wsłuchajcie się w głos lekarzy, którzy na co dzień zajmują się chorymi z COVID-19 i mają już dość żniwa śmierci na oddziałach zakaźnych i intensywnej terapii. Posłuchajcie głosu zakaźników, epidemiologów, immunologów i wakcynologów, którzy wiedzą, że szczepionka przeciw SARS-CoV-2 nie jest wymysłem ostatnich miesięcy, tylko wynikiem wielu lat pracy nad technologią, która teraz dopiero znalazła zastosowanie. Dzięki nowoczesnym technikom informatycznym i aktywnemu wsparciu wielu instytucji, badania kliniczne, które w przeszłości trwały latami, mogły zostać przeprowadzone szybko i sprawnie. Olbrzymia liczba zakażeń sprawiła, że w przeciwieństwie do badań nad lekami i szczepionkami w innych chorobach, rekrutacja przebiegła niezwykle szybko, ale bez naruszenia obowiązujących procedur. Czy szczepionki przeciw SARS-CoV-2 mają działania niepożądane? Oczywiście, że mają, ale są one takie same, jak w przypadku innych szczepień. 

Podawanie każdego leku i szczepionki wiąże się z jakimś ryzykiem, dlatego zlecając każdy, nawet najprostszy preparat medyczny, lekarz musi rozważać za i przeciw, korzyści wobec ryzyka. Wj tym wypadku rachunek jest prosty, ryzyko krótkotrwałego bólu w miejscu podania czy nawet uczucie zmęczenia naprzeciwko ryzyka śmierci z powodu COVID-19, które wśród polskich pacjentów wymagających hospitalizacji przekracza 7%, a u chorych z koniecznością wsparcia wentylacją mechaniczną (zastosowanie respiratora) sięga 67%.

Dlatego apelujemy do wszystkich, którzy mogą się przyczynić do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia szczepień przeciw SARS-CoV-2, o zintensyfikowanie działań, które pozwolą na szybką rejestrację szczepionki i rozwiązanie problemów logistycznych związanych ze szczepieniami.

Treść apelu poparli wszyscy członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych:

Prof. dr hab. Robert Flisiak - prezes
Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska - wiceprezes
Prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz – wiceprezes
Dr med. Agnieszka Czauż-Andrzejuk
Prof. dr hab. Michał Garlicki
Prof. dr hab. Waldemar Halota
Dr hab. Jerzy Jaroszewicz
Dr med. Alicja Kalinowska
Dr hab. Dorota Kozielewicz
Prof. dr hab. Magdalena Marczyńska
Prof. dr hab. Anatol Panasiuk
Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz
Prof. dr hab. Anna Piekarska
Prof. dr hab. Krzysztof Simon
Dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk"

Zgodnie z zarządzeniem nr 115/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 27 listopada 2020 r. uprzejmie informujemy, że Wigilia 24 grudnia 2020 r. (czwartek) będzie dla Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie dniem wolnym od pracy.

WANA INFORMACJA 1

Od środy, 16 grudnia mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z rejestracją pojazdów bez konieczności wizyty w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach. Przypominamy, że filia działa tylko wyłącznie w oparciu o rejestrację internetową https://ustaltermin.powiat.kielce.pl/

Dzięki internetowej rejestracji, wizytę będzie można umówić na 5 dni do przodu. Co ważne, jedna osoba będzie mogła zarejestrować tylko jeden samochód. Wygenerowane potwierdzenie wizyty należy wziąć ze sobą w dniu wizyty, w formie wydruku, bądź w wersji elektronicznej, np. na urządzeniu mobilnym.

W celu skorzystania z internetowego systemu umawiania wizyt wymagana jest jednorazowa rejestracja na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach https://ustaltermin.powiat.kielce.pl/

Co ważne, rejestrując pojazd telefonicznie bądź przez internet, musimy podać niezbędne do rejestracji informacje: imię i nazwisko, sześć pierwszych cyfr numeru PESEL, numer telefonu, numery tablic rejestracyjnych i cztery ostatnie numery VIN (to 17-cyfrowy numer VIN, który znajduje się na każdym samochodzie oraz w dowodzie rejestracyjnym).

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2020 r. (środa) kasa Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie będzie nieczynna.
Wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej, Banku, Poczty Polskiej lub w innych placówkach świadczących tego typu usługi.
Za utrudnienia przepraszamy!

 

Kasa Urzdu nieczynna 1

W okresie międzywojennym jednym z głównych problemów dotykających mieszkańców gminy było utrzymanie właściwego stanu dróg. Mówią o tym protokoły z posiedzeń  Gminnej Komisji Drogowej zachowane w Archiwum Państwowym w Kielcach.

W tym czasie remonty dróg były wykonywane tzw. sposobem szarwarkowym. Nawiązywano tutaj do dawnego, nakładanego na ludność, obowiązku budowy dróg, mostów i prac nad ich utrzymaniem.

Co roku członkowie Gminnej Komisji Drogowej dokonywali objazdu dróg gminnych. Na tej podstawie opracowywano plan robót na kolejny rok i świadczeń drogowych w naturze. W latach 30-tych XX w. w skład Gminnej Komisji Drogowej, zbierającej się pod przewodnictwem Wójta Gminy Stanisława Olszewskiego, wchodzili: Stanisław Pałysiewicz syn Wincentego, Jan Pałysiewicz syn Romana, Jan Łubek, Leon Jaros, Andrzej Gwardyś, Władysław Smoliński, Adolf Nowak, Jan Jabłko.

W styczniu 1935 r. przedstawiono sprawozdanie z wykonania robót w roku poprzednim. Dokładnie podano wielkości i koszty zrealizowanych robót ziemnych, naprawy dróg, zadarniowania rowów; wybudowania 6 przepustów. Na powyższe roboty zużyto 6255 dni pieszych, 2456 dni jednokonnych i 49 parokonnych, na podwody wykorzystano 4077 dni. Opracowano również plan robót, m.in. przy drogach Bodzentyn-Tarczek, Bodzentyn-Dąbrowa; postanowiono „zaszosować”  1 km drogi Bodzentyn-Psary oraz 1 km drogi Bodzentyn-Siekierno. Ustalono również aby sołtys wsi był obowiązany w nagłych przypadkach zabezpieczyć drogę przed zniszczeniem.

W listopadzie 1935 r. informowano, że Dyrekcja Lasów Państwowych dokonuje odgraniczenia lasów i niektóre drogi leśne przywłaszcza sobie. W związku z tym postawiono wniosek o zaliczenie do sieci dróg gminnych m.in. dróg: Siekierno-Parszów, Siekierno-Kaczka, Wzdół Ściegnia-Kaczka; od gajówki do Sieradowic łąk; od Świętej Katarzyny do Wzorek. Jak zwykle rozpatrywano podania konkretnych osób. Wojciech Gumowski prosił o zwolnienie z części szarwarku za rok 1934 przypadający na majątek Sieradowice. Komisja przychyliła się do tej prośby motywując to tym, że po wielkiej powodzi w tymże roku reperował drogi gminne przylegające do jego pól; z kolei Marianna Ziomek z Siekierna prosiła o skierowanie odpływu wody z jej pola w inną stronę.  

Dozorcami drogowymi do budowy dróg gminnych w tym czasie byli: Stanisław Miernik, Władysław Biskup, Antoni Biskup, Stanisław Mazurkiewicz i Józef Sadkowski. Ich zadaniem była kontrola prac na drogach, w tym liczby ludzi „wciągniętych do kontroli szarwarkowej”.

W końcu 1936 r. Gminna Komisja Drogowa, tak jak robiła to w poprzednich latach, przygotowała kosztorys i plan robót na drogach gminnych na 1937/1938 rok. Uwzględniono drogi: Wzdół Rządowy-Siekierno; Bodzentyn-Psary; Bodzentyn-Leśna; Bodzentyn-Sieradowice; Bodzentyn-budynek Zarządu Gminy; Bodzentyn-Wola Szczygiełkowa. Prace obejmowały roboty ziemne, dostawę kamienia na podkład, dostawę piasku, wody, przewiezienie ziemi, pomoc przy brukowaniu, ułożenie podkładu dolnego wraz z wycięciem koryta, rozsypanie tłucznia, „zawałowanie wałem konnym”. Wyznaczono gromady (wsie) do robót na drogach.  

Równocześnie starano się regulować sprawy własności dróg. Na początku 1937 r. zwrócono się do Zarządu Gminy o zaliczenie do sieci dróg gminnych następujących dróg publicznych: Święta Katarzyna-Wilków koło młyna Adamczyka, Wola Szczygiełkowa-Trójkąt (umowna nazwa stacji kolejki wąskotorowej), droga pomiędzy lasami państwowymi a gruntami włościańskimi wsi Wola Szczygiełkowa, Wzdół Plebański-Kamionka-Siekierno, Siekierno Podmieście-Sieradowice, Siekierno Przedgrabie-Bronkowice, Sieradowice I-Sieradowice II-koło Krogulca do Sitek, Śniadka III-Śniadka Parcele. Wystąpiono również z wnioskiem do Wydziału Powiatowego z prośbą o wytyczenie drogi w Psarach Kątach, a do Rady Gromadzkiej wsi Psary z poleceniem jej remontu własnymi środkami.

Wiosną 1937 r. przedstawiciele Gminnej Komisji Drogowej dokonali przeglądu dróg. Stwierdzono, że droga od Wzdołu Rządowego do wsi Orzechówka znajduje się „w stanie niemożliwego przejazdu”. W związku z tym do jej naprawy przeznaczono 100 dni pieszych, jednocześnie zadecydowano zwolnić czterech właścicieli przylegających do niej gruntów od świadczeń szarwarkowych w zamian za utrzymywanie drogi w dobrym stanie. Sprawdzono stan drogi gminnej prowadzącej od drogi powiatowej do wsi Psary obok tartaku Glijera i Szumielewicza. Zauważono, że droga jest w stanie złym, rowy przy niej zostały zamulone i rozjeżdżone, dwa mosty na drodze są dziurawe i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

W 1938 r. zamierzano m.in. zakończyć naprawę drogi w Psarach Kątach, przyspieszyć budowę przepustu w Psarach Starej Wsi na wygonie obok Antoniego Maciejskiego, wystąpić do Nadleśnictwa Święta Katarzyna o zapomogę na drogi gminne w formie faszyny i kamienia, z zaznaczeniem, że takiej pomocy udzieliły już Nadleśnictwa Siekierno i Zagnańsk. Zaplanowano prace m.in. przy budowie dróg gminnych: Bodzentyn-Sieradowice; Bodzentyn-Tarczek;  Bodzentyn-Wola Szczygiełkowa; Bodzentyn-Siekierno oraz ul.Bankowej w Bodzentynie.

Dobra i bezpieczna infrastruktura i komunikacja drogowa to jeden z priorytetów działalności obecnych władz gminnych. Widać to w prowadzonych pracach drogowych. To ważne zadanie, w obecnych warunkach, jest o wiele łatwiejsze w związku z postępem technicznym i możliwością pozyskania środków finansowych. Jednak z sentymentem i szacunkiem wspominamy działania naszych przodków, którzy przed laty starali się polepszyć stan dróg w naszej gminie.  

                                                                                                

W zał. fotografie dróg z terenu Gminy Bodzentyn

                                                                                                                                                                                        Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

Kolejna wyremontowana droga powiatowa oddana do użytku, tym razem w miejscowości Siekierno-Podmieście. Modernizacja dopiero co odebranej drogi była bardzo ważna, ponieważ od wielu lat znajdowała się w złym stanie.

- Miała około 30 lat. Mam nadzieje, że będzie służyła wszystkim mieszkańcom i osobom, które tędy przejeżdżają. To trasa od Wykusu do Bodzentyna – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba w wywiadzie z Radiem Kielce

W dniu 17 grudnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej. Przypomnijmy, że gmina Bodzentyn, w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego w 2019 r., przekazała dokumentację projektową, dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej nr 0582T.  Koszt wykonania dokumentacji projektowej, na modernizację drogi oraz budowę chodnika w miejscowości Siekierno-Podmieście, wyniósł 60 393,00 zł. Natomiast całkowity koszt inwestycji wyniósł 3,5 mln zł, z czego 260 050,00 zł to pomoc finansowa z budżetu gminy, a 2 mln stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. O realizację tej inwestycji zabiegała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Katarzyna Sikora oraz prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyna profesor Urszula Oetinngen.

Uroczystego otwarcia drogi dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Starosta Kielecki Mirosław Gębski, Wiceprzewodniczące Rady Miejskiej Katarzyna Sikora, prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna profesor Urszula Oettingen, członkowie Zarządu Powiatu Kieleckiego Stefan Bąk i Cezary Majcher oraz przedstawiciele wykonawców inwestycji.

E.Kita

W dniu 14 grudnia gminą Bodzentyn odwiedziła Agata Wojtyszek Poseł na Sejm RP. Pani Poseł została przyjęta w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie przeze Burmistrza Dariusza Skibę oraz reprezentację Rady Miejskiej. Warto zaznaczyć, że jako parlamentarzystka wspiera od lat działania gminy. Dzięki jej wsparciu gminie Bodzentyn przyznano kwotę 4 mln zł z RPIL na budowę zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Wilkowie. W pomoc przy ww. wniosku włączył się też Senator Krzysztof Słoń. Ponadto Poseł Agata Wojtyszek jeszcze jako wojewoda przyczyniła się do przyznania środków finansowych na remonty i przebudowy dróg powiatowych w miejscowościach Psary Podłazy, Leśna i Siekierno, jak również na przebudowę drogi powiatowej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego ze Św Katarzyny do Wilkowa.

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

baner komputer dla rodziny 2

W dniach 11-12 grudnia br. w Krotoszynie odbył się Puchar Polski Młodziczek i Kadetek w Sumo.
Dziewczyny z ULKS Guliwera stoczyły wspaniałe pojedynki, co zaowocowało licznymi miejscami na podium.
W grupie młodziczek złoty medal zdobyła Gabriela Kowalska i srebrny krążek Julia Kowalik.
Natomiast w grupie wiekowej kadetek dwa srebrne medale trafiły do Wiktorii Płczkowskiej kat. 60 kg i 65 kg. Julia Kowalik swoich sił również spróbowała w grupie kadetek i jako jedna z najmłodszych zawodniczek zdobyła brązowy medal.
Swoim klubowym koleżanką dopingowała Klaudia Hajdenrajch , która nie miała okazji po rywalizować .

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Zbigniew Płaczkowski

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech