Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn dbając o dalszy rozwój gminy w miesiącach luty, marzec i kwiecień podpisał szereg umów, najważniejsze z nich to:

  • Umowa nr 12/2023 z dnia 13.02.2023 r. w sprawie ,,Wykonanie inwentaryzacji budynku wraz z lokalami mieszkalnymi zlokalizowanego w Bodzentynie przy ulicy Ogrodowej 2 na działce nr ewid. 2097/22”. Wykonawca: Michał Śliwa – Rzeczoznawca Majątkowy. Termin: 30 dni od podpisania umowy. Kwota 3 700,00 zł brutto.
  • Umowa nr 13/2023 z dnia 16.02.2023 r. w sprawie ,,Świadczenie usług sprzętowych w zakresie bieżącego utrzymania oraz remontów gminnych i wewnętrznych dróg gruntowych na terenie gminy Bodzentyn w 2023 r.” Wykonawca: Grzegorz Harabin GREG. Termin realizacji: do 31.12.2023r.
  • Umowa z dnia 01.03.2023 r. w sprawie ,,Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budowy w sołectwie Wola Szczygiełkowa” Wykonawca: MAR-BUD Mariusz Nawrocki. Termin realizacji: 23.06.2023r. Kwota 398 000,00 zł.
  • Umowa nr 14/2023 z dnia 02.03.2023 r. w sprawie ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w 2023r.” Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-KWIAT Sp. z o.o. Kwota: 123 500,00 zł 950,00 Hubert Wieczorek HUBERT. Kwota 100 872,00 zł.
  • Umowa nr 16/2023 z dnia 24.04.2023 r. w sprawie ,,Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Wykonawca: KROBEL-BUD. Termin: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Kwota: 4 989 500,00 zł.
  • Umowa nr 17/2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie ,,Dostawa i rozłożenie trawy z rolki na terenie miasta Bodzentyn w ramach zadania ,,Zakup urządzeń zabawowych i zagospodarowanie działki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie na potrzeby stworzenia sfery zabaw dla dzieci” Wykonawca: Ogrodziarnia Tomasz Kowalewski. Termin realizacji: do 31.05.2023r. Kwota 16 038,00 zł.
  • Umowa nr 18/2023 w sprawie ,,Rewitalizacja Bodzentyna etap II – budowa chodnika przy ulicy Wolności w Bodzentynie” Wykonawca: Grzegorz Harabin GREG. Termin realizacji: do 21.08.2023r. Kwota: 879 450,00 zł.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA