W dniach 20-22 stycznia 2023 r. odbyły się Centralne Obchody 160. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Uroczystość rozpoczęła się w dniu 20 stycznia w Szydłowcu. Następnie w sobotę, 21 stycznia odbył  się XXX Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów – Bodzentyn. Uczestnicy pokonali podczas marszu, blisko 20 km w ciężkich warunkach pogodowych, aby w ten sposób oddać hołd bohaterom Powstania Styczniowego. Na trasie marszu znalazło się kilka miejsc postoju na odpoczynek oraz odwiedzenie szczególnych miejsc pamięci m.in. piechurzy złożyli kwiaty przy zbiorowym grobie pomordowanych mieszkańców Michniowa obok Mauzoleum, czy też pod płytą Marszałka Józefa Piłsudskiego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie. Marsz zakończył się uroczystością na płycie Rynku Górnego w Bodzentynie, w której udział wzięli m.in.: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Senator Krzysztof Słoń, Poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek,  Dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej Ppłk Sławomir Machniewicz, Komendant Związku Strzeleckiego ,,Strzelec” Krzysztof Wojewódzki, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski, Poseł V i VI kadencji Maria Zuba, Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego Jerzy Materek,  Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie, Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie, sołtysi, dyrektorzy szkół, harcerze, Stowarzyszenie Historyczne Grupa Rekonstrukcyjna Żołnierze z Gór Świętokrzyskich z Górna,  prof. Urszula Oettingen prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno Grzegorz Skiba, kustosz-historyk z Biblioteki Uniwersyteckiej Maria Domańska-Nogajczyk, Przewodniczący Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego Witold Comber oraz wiele mieszkańców gminy Bodzentyn.

Przedstawiciele czterech zaprzyjaźnionych gmin – Bodzentyna, Suchedniowa, Szydłowca oraz Wąchocka, w akcie wdzięczności wspólnie wręczyli statuetkę dla ŚP. Tadeusza Wosia – inicjatora marszu, którą odebrał jego syn Daniel Woś, od 2011 r. Komendanta Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn.

Podczas uroczystości na Górnym Rynku odbyło się także uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej defiladę sił powstańczych pod dowództwem gen. Józefa Hauke-Bosaka w pierwszą rocznicę wybuchu powstania. Inicjatorami oraz fundatorami tego upamiętnienia są Maria Domańska-Nogajczyk, prof. Urszula Oettingen i Witold Comber. Warto nadmienić, że na okoliczność przypadającej w 2023 roku okrągłej 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego została ufundowana i wydana przez cztery zaprzyjaźnione gminy: Bodzentyn, Suchedniów, Szydłowiec oraz Wąchock publikacja pn. ,,160. rocznica wybuchu powstania styczniowego Szydłowiec-Suchedniów-Bodzentyn-Wąchock”. Okolicznościowa publikacja została wydana z inicjatywy prof. UJK Urszuli Oettingen. Znajdą się w niej artykuły Urszuli Oettingen, Marii Domańskiej-Nogajczyk i Daniela Wosia. W tekstach można przeczytać o walkach powstańczych w Górach Świętokrzyskich, działaniach gen. Józefa Hauke-Bosaka podczas powstania, a także historię marszów Suchedniów-Bodzentyn od 1995 r.

Podczas obchodów zostały także ogłoszone wyniki Gminnego Międzyszkolnego Konkursu Historycznego pn. "Powstanie styczniowe na ziemi świętokrzyskiej". Nagrody uczniom ze szkół z terenu gminy Bodzentyn wręczył Burmistrz Dariusz Skiba wraz z Senatorem Krzysztofem Słoniem i Poseł na Sejm RP Agatą Wojtyszek. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi.

Zwieńczeniem wydarzenia było wręczenie medali ,,Pro Bono Poloniae" i „Pro Patria” osobom w wyrazie uznania za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zabrakło także uroczystego wręczenia symbolicznych medali dla osób, które w szczególny sposób zaangażowane są w organizację obchodów.

Uczestnicy wydarzenia, w sobotnie popołudnie na płycie Rynku Górnego w Bodzentynie, mogli zobaczyć także rekonstrukcję stanowisk powstańczych. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wiązanki oraz zapaliły symboliczne znicze pod płytami pamięci na Rynku Górnym w Bodzentynie.

Uroczyste obchody zakończyły  się w dniu 22.01 w Wąchocku.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA