Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w formie dotacji o zgłaszanie do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie do dnia 10 lutego 2023 r. propozycji inwestycji przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotacja, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, może zostać udzielona  na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy konkretnym zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej będącej właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do w/w rejestrów albo posiadająca taki zabytek w trwałym zarządzie. Wysokość dotacji wynosi do 98% wartości zadania inwestycyjnego, Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości minimum 2%.

Wniosek z propozycją inwestycji można złożyć dla zabytku w ramach jednego z poniższych limitów:

- do 150 tys. zł

- do 500 tys. zł

- do 3,5 mln zł.

Wyboru propozycji inwestycji zgłaszanych do Rządowego Programu Ochrony Zabytków  dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn uwzględniając:

- dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
- rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej, rangę zabytkowo-artystyczna obiektu,
- znaczenie prac dla stanu zabytku.

Dodatkowe ważne informacje!

  1. Przyznanie dotacji będzie zależało od otrzymania przez Gminę Bodzentyn dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Złożenie wniosku z propozycją inwestycji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  2. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Bodzentyn, która będzie regulowała szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
  3. Zadanie powinno być́ zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  4. Na podstawie zgłoszeń – propozycji inwestycji Gmina Bodzentyn, jako uprawniona jednostka w tym programie złoży wnioski o dofinansowanie.

Poniżej znajduje się wzór wniosku, który będzie podstawą do złożenia przez Gminę Bodzentyn  wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a który należy wypełnić oraz dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn do dnia 10 lutego 2023 r.:

  1. a) listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, ,
  2. b) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn,
  3. c) w formie skanu za pomocą poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Do wniosku z propozycją inwestycji należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

2) dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, jeżeli zabytek jest wpisany do rejestru zabytków,

3) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia – najpóźniej na etapie otrzymania Promesy wstępnej dla Gminy,

4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia, – najpóźniej na etapie otrzymania Promesy wstępnej dla Gminy,

5) kosztorys przewidywanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku – najpóźniej na etapie otrzymania Promesy wstępnej dla Gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są pod linkiem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Propozycja inwestycji - wzór wniosku.docx

Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech