Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech
Drukuj

1 września 2019 r. Powiat Kielecki, jako Koordynator Projektu, rozpoczął wspólnie z 3 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz 3 instytucjami zagranicznymi realizację projektu partnerskiego pn. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”, w ramachProgramu – ERASMUS + ; Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”.

Partnerzy Projektu:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie;
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku;
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie;
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) – Portugalia;
Innovation Frontiers IKE – Grecja;
Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina – Chorwacja

Cel główny projektu: Wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli/specjalistów/konsultantów  w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT.

Cele szczegółowe projektu:

Rezultaty miękkie:

Rezultaty twarde:

Oddziaływanie i korzyści długoterminowe projektu:

Realizacja projektu potrwa 3 lata. W tym czasie organizowane będą cykliczne warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli pracujących z dzieckiem/uczniem z zespołem Aspergera,
z dzieckiem/uczniem zdolnym, z dzieckiem/uczniem ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia).

Ponadto organizowane będą konferencje z udziałem autorytetów w zakresie 3 obszarów projektowych: uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczeń z Zespołem Aspergera oraz uczeń zdolny.

W ramach projektu została utworzona specjalna platforma edukacyjna, zarządzana przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, będąca przestrzenią wymiany wiedzy, doświadczeń, i dobrych praktyk między partnerami projektu. Na platformie zamieszczane będą materiały i zasoby potrzebne do stworzenia cyfrowego laboratorium metod i form pracy z uczniem ze SPE oraz poradnika dla nauczycieli.

O wszystkich działaniach dedykowanych nauczycielom, będziemy Państwa sukcesywnie informować i zachęcać do uczestnictwa w nich.

Już 29 maja 2020 r. o godz. 10.00 organizowana będzie w ramach projektu wideokonferencja, podczas której Pani prof. dr hab. Marta Bogdanowicz wygłosi wykład autorski pn. „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się z perspektywy  60 lat świadomości problemu dysleksji w Polsce”. Serdecznie zapraszamy na nią nauczycieli zainteresowanych tą właśnie tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest zalogowanie się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN
(kod formy: KS30) https://sos.scdn.pl/szczegoly.php?id_form=6629

Konferencja będzie miała charakter webinarium – link do konferencji zostanie przesłany uczestnikom w dniu poprzedzającym wydarzenie. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji bardzo prosimy o zapoznanie się z działaniem komunikatora ZOOM, który wykorzystany zostanie do przeprowadzenia wideokonferencji.

  

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech