Mając na celu realizacje zadań dotyczących gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w lutym 2020 r. wydał 10 zarządzeń.

Zarządzeniom zostały przypisane odpowiednie numery według kolejności podpisu. Podpisane w lutym zarządzenia zawierają się w następującym przedziale: 12-21.

Poniższa lista opisuje czego dotyczą zarządzenia, numer na liście odpowiada numerowi zarządzenia zamieszczonemu na stronie BIP-u Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Zarządzenia luty 2020 r.:

12. Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzentyn - etap I”.

13. Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ulic Leśnej, Wrzosowej, Stara Wieś w msc. Wilków”.

14. Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 r.

15. Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.

16. Wyniki ocen ofert i wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

17. Powołanie komisje w sprawie złożonych ofert na wykonanie zamówienia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w 2020 r.”.

18. Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko do spraw zdrowia, sportu i turystyki oraz powołanie Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na w/w stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie.

19. Powołanie Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

20. Wyznaczenie na terenie gminy Bodzentyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

21. Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.

Z dokładną treścią zarządzeń, podpisanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w lutym 2020 r., można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Link do zarządzeń podpisanych w 2020 r., w tym podpisanych w lutym 2020 r.: http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/zarzadzenia_za_2020

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA