W dn. 16 marca 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba podpisał dwie umowy dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dróg i ulic na terenie Gminy Bodzentyn. Umowy zostały zawarte przy kontrasygnacie Skarbnik Pani Danuty Kopeć.

Pierwsza umowa została podpisana na kwotę 128 412 zł i dotyczy realizacji zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzentyn-etap I”. Wykonawcą zamówienia na mocy podpisanej umowy jest Biuro Projektowo Wykonawcze „DROGI I ULICE” Zenon Kubicki.

Zamówienie przeznaczone do realizacji składać się będzie z dwóch zadań.

Pierwsze zadanie dotyczy wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi gminnej- ul. Kielecka Święta Katarzyna o długości ok. 315 m.

Drugie zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi gminnej w msc. Św. Katarzyna ul. Grabowa i ul. Jodłowa o łącznej długości ok. 1125 m.

Termin realizacji zamówienia wyznaczony jest do dn. 15 czerwca 2021 r.

Druga umowa została podpisana na kwotę 244 155 zł dotyczy realizacji zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ulic Leśnej, Wrzosowej, Stara Wieś w msc. Wilków”. Umowa na wykonanie zamówienia została podpisana z IDEA PROJEKT S.C. Sebastian Zatorski, Kamil Rękas.

Termin realizacji zamówienia dla drugiej umowy wyznaczony jest do dn. 31 sierpnia 2021 r.

Dzięki podpisanym umowom, w przyszłości będzie możliwa realizacja robót budowlanych wyznaczonych dróg i ulic, które pozwolą polepszyć infrastrukturę drogową w gminie Bodzentyn.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA