Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Dotychczasowe opłaty nie pokrywały rzeczywistych kosztów gospodarowania odpadami. Wysokość opłaty uzależniona jest w głównej mierze od ceny świadczenia usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów ustalonej w rezultacie przetargu. Z początkiem kwietnia ogłosiliśmy przetarg na odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. Wpłynęły dwie oferty. Pierwsza na kwotę prawie 1 018 818,00 złotych, a druga na kwotę 1 425 600,00 złotych rocznie. Zgodnie z oszacowaniem mogliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 517 500,00 zł na rok. Cena najtańszej oferty przewyższała kwotę, jaka została przeznaczona, dlatego przetarg został unieważniony.

W związku z powyższym w połowie kwietnia ogłosiliśmy drugi przetarg, w którym również zostały złożone dwie oferty. Pierwsza na kwotę milion 1 006 800,12 złotych rocznie  oraz druga na kwotę: 989 010,00 złotych rocznie. Stanęliśmy przed trudną decyzją. Czy unieważniać drugi przetarg i mieć nadzieję, że przy następnym ogłoszonym przetargu złożone oferty będą miały niższe kwoty, czy jednak pogodzić się z wynikami wnikliwej analizy ofert i rynku, która ukazuje, iż trudno będzie znaleźć tańszego wykonawcę zważywszy na to, iż w przetargach startuje jeden lub co najwyżej dwóch wykonawców, a więc prawie nie ma konkurencji. To niestety powoduje konieczność przyjmowania przez gminy cen, jakie dyktują firmy. Dlatego też, ostatecznie zdecydowaliśmy się przyjąć najtańszą ofertę z drugiego przetargu.

Wzrost cen spowodowany był czynnikami zewnętrznymi, na które gmina nie miała żadnego wpływu. Pod koniec grudnia 2017 roku rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zostały określone stawki opłat za korzystanie za środowisko w latach 2018 – 2020 i kolejnych. Z roku na rok stawki tych opłat wzrastają. Jeszcze w 2017 roku za tekturę, papier i szkło stawka wyniosła 120,76 zł (za 1 tonę), w 2018 roku już 170 złotych; obecnie płacimy 220 zł, a więc w stosunku do roku 2017 wzrosła o 82%. Na przyszły roku rząd ustalił opłatę w wysokości 270 złotych. Podobnie jest w przypadku odpadów niesegregowanych. W 2017 roku płaciliśmy 120,76 złotych, w 2018 roku 140 złotych, obecnie płacimy 170 złotych, a w przyszłym roku będziemy płacić 270 złotych, co stanowić będzie wzrost o ponad 123% w stosunku do roku 2017. Firmy startujące do przetargów na wywozy odpadów z gmin również doliczają wzrost cen transportu, energii, wynagrodzeń pracowników firm. Z roku na rok również wzrasta kwota minimalnego wynagrodzenia. W 2017 roku wynosiła 1750 złotych brutto, a obecnie mamy 2250 złotych, a więc wzrost o 500 złotych. Należy przy tym pamiętać, że koszty pracodawcy w wyniku zatrudnienia pracowników w rzeczywistości są wyższe niż te wynikające z umowy. Warto również podkreślić fakt, iż zgodnie z ustawą z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami  komunalnymi. Tak wiec, powtórzę raz jeszcze wzrost „opłat śmieciowych” był związany z czynnikami zewnętrznymi, na które gmina nie miała żadnego wpływu. Nam pozostaje się dostosować i na bieżąco reagować na zmiany jakie przygotowuje nam rząd.

System gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania tego systemu. Ostatnia podwyżka cen za odbiór odpadów, miała miejsce w 2016 roku. Od tamtej pory, pomimo rok rocznie zwiększonych opłat za korzystanie za środowisko i innych czynników wpływających na ostateczne kosztu wywozu odpadów, w gminie dopiero teraz zwiększyliśmy ceny, nie mając żadnego wyboru. Tak więc gmina nie zarabia na odpadach, lecz się samofinansuje poprez ustawowe nałożenie opłat na mieszkańców za usuwanie odpadów.

Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

 

 

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech