Drukuj

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy informacje od Lokalnej Grupy Działania "Wokół łysej Góry" na temat planowanych w 2019 roku naborach, obowiązku złożenia informacji monitorującej oraz o obowiązkach wynikających z podpisanych umów przez Grantobiorców.

 

Informacja dla grantobiorców

Przypomnienie o obowiązku złożenia Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Planowane w 2019 roku nabory wniosków o powierzenie grantów