Pre-umowy na dofinansowanie budowy dróg

6 maja w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Burmistrz Marek Krak podpisał umowę wstępną na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej na odcinku Grabowa - Wilków (ul. Łysogórska)”. Unijne dofinansowanie do tego zadania wyniesie 1.024.186,67 zł. To już czwarta pre-umowa podpisana przez Pana Burmistrza i Marszałka Województwa, która dotyczy inwestycji w gminie Bodzentyn dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wcześniejsze wstępne umowy dotyczące rozbudowy Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie, przebudowy Rynku Górnego, ulic Licealnej i Słonecznej w Bodzentynie oraz budowy kanalizacji w miejscowościach Wilków, Kamieniec i Ściegnia, gwarantują dofinansowanie unijne w wysokości prawie 15 mln zł. Gmina otrzyma również dofinansowanie do remontu ponad 1,3 km drogi w msc. Śniadka Trzcianka. Środki finansowe w wysokości 304,9 tys. zł pochodzić będą z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (potocznie zwane „Schetynówki”), do którego Gmina Bodzentyn złożyła w ubiegłym roku wniosek o dofinansowanie 50% kosztów budowy tej drogi. W dniu 24 kwietnia odbył się przetarg na roboty budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BUDROMOST ze Starachowic za kwotę 609.713,30 zł brutto.

Justyna Gawlik


 

 

START     |     OPIS     |     OFERTA     |     DZIAŁALNOŚĆ     |     KONTAKT

© 2007 Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie