Polskie Państwo Podziemne, działające w latach 1939-1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Jego początkiem było utworzenie 27 września 1939 r. pierwszej konspiracyjnej organizacji niepodległościowej Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową. Od 1998 r. dzień 27 września obchodzony jest na mocy Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako Święto Polskiego Państwa Podziemnego.

Jego unikatowość polegał nie tylko na prowadzeniu bieżącej walki z okupantami – niemieckim oraz sowieckim, ale również na przygotowaniu planów wybuchu powstania powszechnego i stworzeniu wizji powojennej Polski. Niestety, przesłanie przywódców polskiego rządu emigracyjnego oraz zakonspirowanych struktur w kraju nie mogło zostać zrealizowane na co wpłynęły decyzje Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego.

Polskie Państwo Podziemne kierowane było przez władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa.

Podziemnym parlamentem, reprezentującym największe stronnictwa polityczne był w latach 1940-1943 Polityczny Komitet Porozumiewawczy, od 1943 do 1944 r. Krajowa Rada Polityczna, a od 1944 r. do końca wojny – Rada Jedności Narodowej. Delegat Rządu na Kraj, od maja 1944 r. w randze wicepremiera, kierował zakonspirowanym aparatem administracji cywilnej – Delegaturą Rządu na szczeblu centralnym, w województwach i powiatach. Delegatura składała się z kilkunastu departamentów, m.in. Spraw Wewnętrznych, Informacji i Prasy, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury.

Na terenie Gminy Bodzentyn znajdują się miejsca upamiętniające żołnierzy Armii Krajowej – siły zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego w okupowanym kraju. Pamiętamy o nich podczas najważniejszych świąt państwowych, ale również w dniach, które od niedawna znalazły się w polskim kalendarzu historycznym. Wśród nich jest najbardziej znana kapliczka Matki Boskiej Bolesnej, żołnierzy Armii Krajowej na Wykusie, przy której spoczywają szczątki mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt”. Niedaleko (na Barwinku) znajduje się na pomnik poświęcony zwycięskiej bitwie żołnierzy płk. Jana Piwnika, ps. „Ponury” z Niemcami 16 września 1943 r., symboliczna mogiła żołnierzy AK z Grupy Warszawskiej ze Zgrupowania „Ponurego” i „Nurta” poległych 28 października 1943 r. oraz Ludmiły Bożeny Stefanowskiej „Zjawy”. Do walk w lasach siekierzyńskich nawiązuje pomnik żołnierzy Armii Krajowej Okręgu „Jodła” poległych na Wykusie w 1943 r., przy kościele w Bodzentynie. Inne miejsca usytuowane są w Wilkowie – pomnik żołnierzy oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” oraz na Sieradowskiej Górze – krzyż w miejscu zgrupowania i ostatnich walk oddziału AK „Jędrusie” w 1944 r.

Pomnik na Wzgórzu św. Barbary poświęcony został żołnierzom kampanii wrześniowej 1939 r., którzy potem służyli w Oddziale „Wybranieckich” i 4 Pułku Piechoty Legionów AK. Tutaj też na kapliczce św. Barbary znajduje się znamienny napis, w którym żołnierze Armii Krajowej dziękują mieszkańcom Gór Świętokrzyskich „za serce i pomoc okazane podczas wojny”. Również na cmentarzach w Bodzentynie i Wzdole Rządowym spoczywają żołnierze Armii Krajowej.

Wymienione miejsca pamięci są materialnym znakiem kulturowym krajobrazu ziemi bodzentyńskiej. Mówią o ludziach, którzy w organizacjach Polskiego Państwa Podziemnego walczyli o niepodległość Polski w latach II wojny światowej.

                                                                          Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

W minioną środę uczniowie Szkoły Podstawowej w Bodzentynie odwiedzili nowoczesną, zmodernizowaną za fundusze europejskie oczyszczalnię ścieków w Świętej Katarzynie. Wyjazd był jednym z punktów projektu “Czyste powietrze, woda, gleba i odnawialne źródła energii”, którego realizacja zbliża się do końca. Mogliśmy obserwować poszczególne etapy oczyszczania ścieków oraz efekt końcowy – czystą i co najważniejsze bezpieczną dla środowiska wodę.

Uczniom w czasie zwiedzania towarzyszył, doskonale orientujący się w procesach technologicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba.

Katarzyna Telka

Fot. /Archiwum szkoły

Harmonogram wymiany wodomierzy  w ramach realizacji zadania pn. „Cyfryzacja odczytu stanu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe".

W ramach projektu „Strażacka Niepodległa” realizowanego przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna oraz Szkołę Podstawową w Leśnej-Starej Wsi uczniowie szkoły zwiedzili Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Wycieczka odbyła się dzięki wsparciu i dotacji Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje o brakach w dostawach wody

Powiat Kielecki zaprasza na XIV POWIATOWY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW CHÓRALNYCH

W najbliższy piątek (27.09) zapraszamy na nocne bieganie do Wilkowa.

Miejsce: Zalew w Wilkowie.

Start: 19:00.

Nasza świętokrzyska perełka wśród gór, najwyższy szczyt  Gór Świętokrzyskich - Łysica, obchodzi piękny jubileusz 500 milionowe urodziny. Z tej okazji Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica Sabat” zorganizowali rajd rowerowy.

W minioną niedzielę po raz V odbyło się święto ziemniaka w sołectwie Wiącka. Piękna słoneczna pogoda, pieczone kiełbaski z grilla, przysmaki przyrządzone przez mieszkańców oraz oczywiście pieczony ziemniak zwabiły gości.

Wzorem lat ubiegłych nie zabrakło gier i zabaw dla dzieci i dorosłych, a także występów zespołów oraz chóru. Zarówno dzieci jak i dorośli chętnie brali udział w konkursach i zabawach.

Strzelnica sportowa KS „Świt” w Starachowicach była gospodarzem Otwartych Wojewódzkich Zawodów Klubów Żołnierzy Rezerwy. Organizatorem  była Liga Obrony Kraju w Kielcach. Zawodnicy z całego województwa świętokrzyskiego rywalizowali w trzech konkurencjach: pistolet centralnego zapłonu (pcz) kaliber 9 mm na 25 metrów, pojedynek strzelecki karabin sportowy (bkks) kaliber 5,6 mm na 50 metrów do celu oraz rzut granatem typu F1.

Burmistrz Miasta i Gminy  Dariusz Skiba zaprasza  mieszkańców Bodzentyna na zebranie,

które odbędzie się w dniu  

28 WRZEŚNIA 2019 r. (sobota) O GODZ. 1800

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie (świetlica szkolna)
Rynek Górny 11

 

W trakcie spotkania zostaną szczegółowo omówione projekty oraz  inwestycje realizowane na terenie Miasta Bodzentyn.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

   /-/  Dariusz Skiba

 

Proponowany porządek obrad

Szanowni Państwo,

Gmina Bodzentyn informuje że  jest możliwość współfinansowania ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Efektywna i Zielona Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Założenia zakładają, że projekt będzie polegał na montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii tj. instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, dla gospodarstw zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzentyn. Dofinansowanie wyniesie 60% kosztów kwalifikowanych.

DZIEŃ RODZINNY W PSARACH STAREJ WSI

29 września 2019 roku

Zaczynamy od 14:00 na placu "Żeromskiego".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XX Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy "Święty Krzyż 2019" - 28 września 2019 roku

Regulamin

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS