BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wspieranie/powierzenie zadań publicznych w roku 2019 związanych z realizacją zadań samorządu gminnego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2018.450 ze zm.).

 

Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29.01.2019 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29.01.2019 r.

 

Wzór oferty można pobrać:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA