Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustalili patronów 2019 roku. Jest to Rok Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia, Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin, Powstań Śląskich w 100. rocznicę wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w 100. rocznicę urodzin, Anny Walentynowicz w 90. rocznicę urodzin,Marii Szymanowskiej w 230. rocznicę urodzin, Ligi Morskiej i Rzecznej w 100. rocznicę powstania, Matematyki w 100. rocznicę założenia Towarzystwa Matematycznego w Krakowie.

Unia Lubelska zawarta 1 lipca 1569 r. na sejmie walnym w Lublinie scalała unią realną Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, powołując do życia Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Unia miała ogromne znaczenie polityczne, gospodarcze i kulturowe. Powstałe państwo, istniejące do 1795 r., stało się mostem między Wschodem i Zachodem.

Stanisław Moniuszko (1819-1872), wybitny kompozytor i dyrygent, pedagog, organista; autor ok. 268 pieśni, operetek, baletów i oper. Do jego najsłynniejszych dzieł należą opery: Halka i Straszny dwór. W swoich dziełach, które zdobywały międzynarodową sławę nawiązywał do polskiej historii, w ten sposób przyczynił się do budowania tożsamości narodowej.

Powstania Śląskie zadecydowały o przyłączeniu znacznej części Górnego Śląska do Polski. Po trzech zrywach z lat 1919, 1920, 1921 Polska i Niemcy podpisały w 1922 r. w Genewie konwencję o podziale spornego terytorium. Potencjał gospodarczy Górnego Śląska umożliwił m.in. budowę magistrali węglowej, ułatwił budowę Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000), pisarz, krytyk literacki, dziennikarz, żołnierz, więzień obozów koncentracyjnych Gułagu. Zwolniony z łagru na mocy układu Sikorski-Majski walczył w Armii Andersa m.in. w bitwie pod Monte Cassino. Po wojnie pozostał na emigracji. Współpracował z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. Matka Herlinga-Grudzińskiego zmarła na tyfus w 1932 r. i pochowana została na cmentarzu żydowskim w Bodzentynie.

Anna Walentynowicz (1929-2010), czołowa działaczką Wolnych Związków Zawodowych i "Solidarności". Jej dyscyplinarne zwolnienie z pracy za działalność związkową stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu strajku stoczniowców w sierpniu 1980 r. Internowana w stanie wojennym. Po 1989 r. nie utożsamiała się z polityką partii postsolidarnościowych. Zginęła w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

Maria Szymanowska (1789-1831), zawodowa pianistka i kompozytorka o europejskiej sławie. Występowała w największych salach koncertowych. Poza Polską koncertowała w Niemczech, Francji, Anglii, Włoszech, Holandii, Szwajcarii, Austrii, na Ukrainie, Litwie, i w Rosji. Skomponowane przez nią utwory drukowały najbardziej prestiżowe wydawnictwa muzyczne.

Liga Morska i Rzeczna. 1 października 1918 r. w Warszawie powołano Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, które w 1924 r. przyjęło nazwę Liga Morska i Rzeczna. Organizacja stawiała sobie za cel propagowanie zagadnień morskich w społeczeństwie. W 1939 r. Liga licząc blisko 993 tys. członków była jedną z największych polskich organizacji społecznych.

Rok Matematyki. To upamiętnienie niezwykłego rozwoju matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 2 kwietnia 1919 r. założono Towarzystwo Matematyczne w Krakowie, przekształcone później w Polskie Towarzystwo Matematyczne. Kilka dni później 8 kwietnia 1919 r., podczas posiedzenia rządu Ignacego Jana Paderewskiego, podjęto uchwałę w sprawie założenia i uruchomienia Akademii Górniczej w Krakowie (obecnie AGH).

                                                                                           Urszula Oettingen

Na fot. Stanisław Moniuszko, mal. Tytus Maleszewski, 1865 r.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA