Stojąca na skarpie w Bodzentynie obok Urzędu Miasta i Gminy Bodzentynie Figura Niepokalanie Poczętej Najświętszej Maryi Panny z 1893 roku została przeniesiona.

Figura niepoddawana w ostatnich kilkunastu latach żadnym zabiegom ochronnym uległa znacznemu zniszczeniu a co najgorsze pochyleniu. Odchylenie od pionu i dalsze wypłukiwanie gruntu na którym stała mogło spowodować całkowite osunięcie się cokołu i figury. Groziło to przewróceniem się jej i niewątpliwym uszkodzeniem. W ramach porozumienia się ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podjęto decyzję o wylaniu stosownego fundamentu zabezpieczającego przed jej przewróceniem i przestawieniu figury bliżej ogrodzenia Urzędu Gminy.

Wszystkie niezbędne środki na to działanie zostały pozyskane w wyniku współpracy Stowarzyszenia „Miejska Góra” na rzecz rozwoju Celin i Podgórza oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Bodzentynie z funduszy przyznawanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach.

MGCKiT w Bodzentynie

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA