I N F R O M A C J A o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach

Realizując zapis § 3 pkt. 5 UMOWY DOTACJI NR 906/18 zawartej w dniu 18.09.2018 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Gminą Bodzentyn na dofinansowanie w 50% kosztów kwalifikowanych zadania z zakresu demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn.: „Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w roku 2018”

informujemy, iż przyznana została dotacja na realizację w/w zadania w wysokości 29.211,57 zł brutto tj. 50 % kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach.

 Całkowite koszty kwalifikowane zadania stanowią wartość: 58 423,13 zł.

Niniejsza „Informacja”, w celu podania do publicznej wiadomości, zostaje umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn jak również na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. 

WFO

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA