Beztytuu

 Gmina Bodzentyn zakończyła realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”.

Projekt realizowany był w 3 placówkach szkolnych tj. w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym oraz w Bodzentynie w budynku Gimnazjum przy ul. Wolności i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy Rynku Górnym. W szkołach tych zmodernizowano bloki sportowe tj. pomalowano sale gimnastyczne, korytarze, dokonano cyklinowania i lakierowania parkietu, wyremontowano szatnie, m.in. wymieniono stolarkę drzwiową, baterie natryskowe i umywalkowe w łazienkach zaplecza sportowego.

Szkoły te zostały również doposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne m.in. w komputery, monitory, projektory multimedialne, podłogi interaktywne, pomoce naukowe do pracowni przedmiotowych, sprzęt nagłaśniający, tablice interaktywne, biurka, krzesła, rolety, tablice, itp. W budynku gimnazjum w Bodzentynie wyposażono też pracownię językową i wykonano sieć komputerową LAN.

Z doposażonych i zmodernizowanych placówek korzysta obecnie około 700 uczniów.

Całkowita wartość projektu zamknęła się kwotą 775.847,15 zł, w tym dofinansowanie unijne 581.885,36 zł (75% kosztów kwalifikowanych).

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA