Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz ksiądz proboszcz dr Leszek Sikorski podpisali 10 września umowę na dotację związaną z przeprowadzeniem prac konserwatorskich oraz robót budowlanych dotyczących ogrzewania kościoła pw. Świętego Stanisława w Bodzentynie. Parafia otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 30 000 zł.

Proboszcz Leszek Sikorski złożył podziękowanie Burmistrzowi za uzyskane wsparcie finansowe przy realizacji zadania jakim jest remont kotłowni zasilającej kościół i plebanię.

Jest to kolejny przykład dbałości przez gminę Bodzentyn o zabytki. Urząd Miasta i Gminy wywiązuje się z ustawowych zadań z zakresu opieki nad zabytkami: prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków, ale także dofinansowuje prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W poprzednich latach Gmina także wspierała parafialny kościół. Współpraca gminy z parafią oraz proboszczem jest niemal wzorcowa. Wynika to z niezwykłych pasji społecznych księdza, który szczególnie jest otwarty na współpracę z lokalnym środowiskiem, uczestniczy w uroczystościach organizowanych przez Gminę Bodzentyn, a przede wszystkim udziela się w Domu Seniora współfinansowanym przez Gminę Bodzentyn. Dobra współpraca owocuje dla dobra parafian i mieszkańców Gminy Bodzentyn.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA