6 lipca br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, Burmistrza Dariusz Skiba podpisał umowę z KONSORCJUM firm: Lider - RE–MAR Usługi Remontowo Budowlane, Partner- MAR-BUD, na wykonanie modernizacji pomieszczeń bloku sportowego w Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie.

Zakres prac obejmuje: wymianę stolarki wewnętrznej drzwiowej, wymianę baterii umywalkowych i natryskowych, cyklinowanie posadzki na sali sportowej wraz z malowaniem linii i lakierowaniem, odnowienia ścian i sufitów ciągu sportowego wraz z wykonaniem rusztowań, wymiana wykładziny PCV. Wartość robót wynosi 166 523,23 zł brutto.

Cały projekt składa się z dwóch etapów i dotyczy trzech szkół: Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym (modernizacja w trakcie realizacji), Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Bodzentynie (modernizacja w trakcie realizacji) i Gimnazjum w Bodzentynie. Pierwszy etap już został zrealizowany, dotyczył wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w szczególności pracowni matematycznych, przyrodniczych i komputerowych. Etap drugi obejmuje modernizację bloków sportowych.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7: „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 :„Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”. Wartość dofinansowania wynosi 75%.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA