Burmistrz Miasta i Gminy w Bodzentynie informuje, że w związku z zaliczeniem województwa świętokrzyskiego do obszarów zagrożonych suszą, gminna komisja przystąpiła do oszacowania strat w uprawach rolnych. Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie – I piętro sekretariat. Szacowanie strat jest możliwe tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego.

Wypełniony formularz wniosku wraz z informacją o przetwarzanych danych osobowych należy złożyć w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia niniejszej informacji tj do 11.07.2018 r.

Szacowanie strat może odbywać się wyłącznie przed zbiorem danej uprawy. W gminie Bodzentyn zgłoszeniu podlegają następujące uprawy:

  • zboża jare,
  • zboża ozime,
  • krzewy owocowe.

We wniosku w pozycji Szkody powstałe w uprawach rolnych należy wpisać rodzaj uprawy i powierzchnie strat. Rolnicy, którzy posiadają zwierzęta powinni wyszczególnić je we wniosku. Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstawa rolnego. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce nie może być mniejsza niż 0,1 ha. W przypadku niekompletnych wniosków poszkodowany będzie wzywany do uzupełnienia wniosku bądź jego wniosek nie będzie rozpatrzony. Dodatkowe informacje dotyczące suszy można uzyskać w UMiG Bodzentyn pokój nr 1 oraz na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl i www.czkw.kielce.uw.gov.pl.

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie

Informacja o pomocy

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA