Trwają prace przy przebudowie i modernizacji dwóch krzyżujących się dróg wojewódzkich, Podgórze - Bodzentyn nr 752 i Bodzentyn - Dąbrowa Górna nr 751. Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i rondo. To budowa ostatniego etapu ważnej inwestycji wojewódzkiej.

W dniu 29 czerwca br. gościł u nas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, który wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszem Skibą odwiedzili teren budowy.

Cieszymy się, że dzięki bardzo dobrej współpracy z Zarządem Województwa problemy naszych mieszkańców zostaną w końcu rozwiązane. Poprawi się przede wszystkim bezpieczeństwo, ale też estetyka tego miejsca. Drogi były w kiepskim stanie, rokrocznie wymagały bieżących napraw. Cieszy nas także budowa ścieżki rowerowej przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego która teraz będzie mogła połączyć sąsiadujące atrakcje turystyczne – mówi Dariusz Skiba, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.
W ramach współpracy w trakcie realizacji inwestycji związanej z przebudową drogi wojewódzkiej, na ostatniej sesji rady miasta została podjęta uchwała o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej: „Budowy zatoki autobusowej z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej nr 751 w msc. Dąbrowa Górna” oraz „Budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 751 Dąbrowa – Wojciechów na dł. ok 330 mb”. Pomoc rzeczowa, wynosi 29 520,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych ) i zostanie udzielona w 2018 roku ze środków budżetu Gminy Bodzentyn. Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn do tej pory wsparł projekt budowy Małej Pętli Świętokrzyskiej kwotą ponad 230 tys.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2019 rok.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA