2 maja, w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie podpisane zostały dwie umowy z wykonawcą na realizację  termomodernizacji 3  budynków użyteczności publicznej

UE loga

 

2 maja, w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie podpisane zostały dwie umowy z wykonawcą na realizację  termomodernizacji 3  budynków użyteczności publicznej tj.
1.    Budynek UMiG w Bodzentynie
2.    Budynek Gminny w Bodzentynie (ul.Kielecka 83)
3.    Ośrodek Zdrowia w Bodzentynie

Umowę ze strony gminy podpisali: Burmistrz Dariusz Skiba, skarbnik gminy Artur Nadolny w obecności zastępcy burmistrza Andrzeja Jarosińskiego  z  Wykonawcą - właścicielem firmy „IZOL-BUD” panem Dariuszem Domasko.
Inwestycje, które rozpoczną się lada dzień, realizowane będą w ramach Projektu pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3  „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość robót budowlanych dla wspomnianych wyżej obiektów wynosi 2 288 338,82 zł brutto.

Projektem objęto siedem budynków użyteczności publicznej z terenu naszej Gminy, na pozostałe 4 budynki, tj.:

1.    Ośrodek Zdrowia w Św. Katarzynie
2.    Ośrodek Zdrowia w miejscowości Wzdół
3.    Szkoła Podstawowa w Psarach
4.    Szkoła Podstawowa w miejscowości Wzdół Rządowy

również wyłoniono Wykonawcę, z którym w najbliższym czasie zostanie zawarta umowa.

Łączna wartość realizowanego projektu, wynikająca z rozstrzygniętego postępowania przetargowego to 5 042 492,43 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 3 262 951,40 zł, pozostała kwota pochodzić będzie z budżetu gminy.

Celem całego projektu jest głęboka, kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków użyteczności publicznej, zmniejszająca zapotrzebowanie na energię końcową o około 82%, jak wynika z przeprowadzonych audytów efektywności energetycznej.

Ostateczny termin zakończenia prac to 17 września tego roku.

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA