Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje,  że w dniu

17 kwietnia 2018 r. (wtorek)
o godz. 1800 (I termin),
 
godz. 1830   (II termin)

w Zespole Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym

odbędzie się zebranie mieszkańców

SOŁECTWA WZDÓŁ - KOLONIA

w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa w związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego sołtysa

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
  a) stwierdzenie prawomocności,
  b) dokonanie wyboru protokolanta zebrania,
  c) zatwierdzenie porządku zebrania.
 2. Wybory Sołtysa:
  a) zapoznanie z treścią Statutu Sołectwa i zasadami wyboru sołtysa,
  b) zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
  c) dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  d) przeprowadzenie głosowania,
  e) przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania z wyboru sołtysa.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie zebrania.                                                                                   

                                                                                  Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

                                                                                                  /-/ Dariusz Skiba

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA