Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że w dniu 29 listopada 2017 r. w Gminie Bodzentyn będą prowadzone Gminne Ćwiczenia Obronne i mogą wystąpić trudności w załatwieniu spraw urzędowych. W związku z czynnym udziałem pracowników urzędu w ćwiczeniach, osoby które nie mają spraw pilnych proszone są o zaplanowanie wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie w innym terminie.

Zgodnie z „Planem Zasadniczych Przedsięwzięć w Zakresie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w Gminie Bodzentyn na 2017 rok” i „Planem Szkolenia Obronnego Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie na rok 2017” w dniu 29 listopada 2017 roku w Mieście i Gminie Bodzentyn zostaną przeprowadzone gminne ćwiczenia obronne nt.:

„OSIĄGANIE STANU GOTOWOŚCI OBRONNEJ CZASU KRYZYSU W GMINIE W TYM PRAKTYCZNE ROZWINIĘCIE AKCJI KURIERSKIEJ SIŁAMI BURMISTRZA MIASTA I GMINY”.

Celem ćwiczenia gminnego jest :

 1. Ugruntowanie wiedzy o istocie wyższych stanów gotowości obronnej państwa
  i sposobach realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 2. Wyrobienie i utrwalenie w uczestnikach ćwiczenia umiejętności i nawyków działania zespołowego, w ramach określonych zespołów funkcjonalnych, na rzecz skutecznego kierowania podległymi zespołami i komórkami organizacyjnymi.
 3. Zgrywanie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w wykonywaniu zadań wynikających z wprowadzenia stanu gotowości obronnej czasu kryzysu (w tym sprawdzenie sprawności rozwinięcia stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy)
 4. Doskonalenie funkcyjnych akcji kurierskiej (kurierów-łączników , kurierów-wykonawców   i kurierów) w wykonywaniu zadań na określonych funkcjach (trening praktyczny).

W ćwiczeniu udział wezmą :

Burmistrz Miasta i Gminy, Sekretarz Miasta i Gminy, Kierownicy wszystkich referatów Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. osoby zajmujące samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, Kierownicy podległych jednostek organizacyjnych :

 1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie,
 2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie,
 3. Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie,
 4. Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie,
 5. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bodzentynie

oraz Miejsko-Gminny Komendant Związku OSP RP, Komendant Komisariatu Policji w Bodzentynie, skład osobowy Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, skład osobowy Akcji Kurierskiej Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, skład osobowy Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

                                                       

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

(-) Dariusz Skiba

W Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyło się dzisiaj szkolenie dla rolników w zakresie zmian w płatnościach bezpośrednich od 2018 r.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Bodzentynie serdecznie zaprasza na koncert Muzyki Sakralnej.

Dnia 19.11.2017 w Kielcach odbył się Finał Wojewódzki w Piłce Nożnej Kobiet w kategorii U 16 organizowany przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej.

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa w 2017 roku realizowało zadanie publiczne z zakresu kultury pod nazwą ''Świętokrzyskie smaki w tradycji, kulturze i historii naszego regionu''. Kolejnym etapem tego projektu było przygotowanie uroczystości z okazji Święta Niepodległości dla naszej społeczności w dniu 12.11.2017 r. Zadanie współfinansowane przez Samorząd Gminy.

Weź 39 400 zł. Zostań przedsiębiorcą!!! Oferujemy wsparcie poprzez bezpłatne szkolenia, przyznanie dotacji, wsparcie pomostowe http://www.mapadotacji.gov.pl

moja firma

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy przekazać wszystkim Pracownikom Socjalnym serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.

W sobotnie popołudnie zespół „Wzdolskie Kołowrotki” obchodził swój pierwszy „mały” jubileusz -5.lecie istnienia i działalności zespołu. Wyjątkowość tego wydarzenia docenili goście, którzy zaszczycili swoją obecnością zacnych jubilatów i zgodnie stwierdzili, że to szczególna uroczystość. Podziękowania i wyrazy wdzięczności za działalność zespołu składali: Dariusz Skiba burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Grzegorz Gałuszka w imieniu swoim i marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Józef Szczepańczyk członek zarządu Starostwa Powiatowego w Kielcach. Do życzeń kolejnych cudownych jubileuszy dołączyli się przyjaciele zespołu m.in. Leszek Wnętrzak, Janusz Wojkowski, Teresa Rynkowska, Szczepan Królikowski oraz członkowie zespołów artystycznych, którzy licznie przybyli na tą wyjątkową uroczystość. Nie zabrakło życzeń wierszowanych czy śpiewanych jak to przystało na artystów z naszej gminy. Natomiast członkowie zespołu „Wzdolskie Kołowrotki” uhonorowali swoich wyjątkowych gości pamiątkowymi statuetkami.Część oficjalna zakończyła się gromkim odśpiewaniem „100 lat” dla jubilatów oraz występem artystycznym „Wzdolskich Kołowrotków”.

Nie byłoby tego jubileuszu i piękna ludowej muzyki oraz tradycji, gdyby nie inicjatywa ś.p. Aleksandry Biskup - „dobrego ducha zespołu”oraz kilkunastu osób ze Wzdołu. Razem stworzyli coś wyjątkowego dla innych i dla siebie - zespół „Wzdolskie Kołowrotki” młodszą wersję KGW Wzdolanie. Przez te krótkie 5 lat zespół był i jest jednym z ambasadorów gminy Bodzentyn. Występowali na terenie gminy, województwa, kraju, a także za granicą, uświetniając swoimi występami wiele ważnych wydarzeń i uroczystości. Zarówno publiczność jak i wiele składów jury doceniali i doceniają zespół „Wzdolskie Kołowrotki” podczas różnego rodzaju przeglądów i festiwali ludowych. Głównym celem zespołu jest ocalenie od zapomnienia wspaniałych obrzędów, pięknych melodii ludowych, a jednocześnie przekazanie młodym pokoleniom dziedzictwa kulturowego naszego świętokrzyskiego regionu. Kultywowanie dawnych tradycji, zwyczajów i obrzędów to motyw przewodni działalności zespołu.

Ktoś, kiedyś powiedział, że rzeczy czynione z pasją są trwałe i piękne, czego dowodem jest działalność „Wzdolskich Kołowrotków”. Gratulujemy Wam tego jubileuszu wierząc, że będzie on początkiem kolejnego, wspaniałego etapu na drodze popularyzowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Danuta Skrzeczyna

MGCKiT

Od trzech tygodni trwają prace zabezpieczające pozostałości zamku biskupów krakowskich w Bodzentynie. Przypomnijmy, że główne środki na ten cel pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Roboty prowadzone są pod nadzorem archeologa, pracowników gminnych oraz inspektora nadzoru. Ich zakończenie przewiduje się w połowie grudnia bieżącego roku.

Informujemy, że w związku z wdrożeniem nowej wersji elektronicznego systemu rejestracji pojazdów „CEPIK 2.0” praca Referatu Rejestracji Pojazdów jest w znacznym stopniu utrudniona. Z powodu ilości błędów systemu oraz bardzo wolnego pobierania danych czas obsługi większości załatwianych spraw jest bardzo długi. Nie wszystkie sprawy z przyczyn technicznych są możliwie do załatwienia. - Informacja na miejscu. Zaistniała sytuacja wynika z przyczyn zewnętrznych, jest zależna od administratora systemu. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Zespół folklorystyczny „Wzdolskie Kołowrotki” działający w Gminie Bodzentyn otrzymał ostatnio nowe stroje ludowe. Na kompletny ubiór dla 11 członkiń zespołu składa się: spódnica, gorset, bluzka, buty skórzane i korale. Zakup ten był możliwy dzięki dotacji, którą Gmina Bodzentyn otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Odnowa wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”. Całkowita wartość projektu to 9.741,60 zł, z czego pozyskane dofinansowanie wynosi 4.800,00 zł, zaś pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.

Zespół do tej pory korzystał ze strojów KGW Wzdolanie, które jednak już były mocno wysłużone. Nowe stroje będą motywowały zespół do doskonalenia swoich umiejętności oraz promocji Gminy podczas występów kulturalnych, festynów, dożynek, przeglądów. Zespół „Wzdolskie Kołowrotki” posiada znaczny dorobek w kultywowaniu tradycji ludowych, obrzędów i zwyczajów wsi polskiej. Zdobył wiele nagród i wyróżnień w różnych dziedzinach kultury ludowej (obrzędy, tradycje, potrawy regionalne, muzyka i śpiew), na imprezach folklorystycznych o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Do najważniejszych nagród i wyróżnień należy zaliczyć: główną nagrodę na Festiwalu Scyzoryki w 2016 r., trzecie miejsce na Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych w Chmielniku, przedstawienie obrzędu ,,Kusoki w karczmie” w Tarnogrodzie na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej oraz zdobycie pierwszego miejsca na Folkloriadzie Jurajskiej w Poraju.

Życzymy dalszych sukcesów w popularyzowaniu dziedzictwa kulturowego regionu, jak również promocji naszej Gminy.

JG
Poprzednie artykuły

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA